භාවිතය

සංස්කරණය

This subtemplate of {{hidden use}} handles the case of exactly one specified target.


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Hidden_use/single/උපදෙස්&oldid=20767" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි