සැකිල්ල:Department:Editintro allbooks format

Please <noinclude> everything on this department page except the call to {{Department:Allbooks category}}.

[edit] [විරේචනය කරන්න] Template-info.svg Template documentation

Usageසංස්කරණය

This editintro is used by semi-automation in the Wikibooks Stacks when formatting a department allbooks category.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Department:Editintro_allbooks_format&oldid=12642" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි