සැකිල්ල:Department:Editintro

Fill in the description field, and save.

[edit] [විරේචනය කරන්න] Template-info.svg Template documentation

Usageසංස්කරණය

This editintro is used by semi-automation in the Wikibooks Stacks when creating a department page.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Department:Editintro&oldid=12628" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි