භාවිතය

සංස්කරණය

{{color|red|Hello, world!}} results in Hello, world!

{{color|#00F000|Hello, world!}} results in Hello, world!

See Web colors for a list of colors.


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Color/උපදෙස්&oldid=20715" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි