භාවිතය සංස්කරණය

This template handles shelf pages for {{BookCat}}.

Parameters are passed down from the parent. At this writing, the only parameters used are optional sortkey and required pagename.

අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරීත්වය සංස්කරණය

Shelf pages are placed in book subcategory ප්‍රවර්ගය:පොත:Wikibooks Stacks/Shelves.

ආශ්‍රිත සංස්කරණය


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:BookCat/shelf/උපදෙස්&oldid=20663" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි