භාවිතය සංස්කරණය

This template handles department pages for {{BookCat}}.

Parameters are passed down from the parent. At this writing, the only parameters used are optional sortkey and required pagename.

අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරීත්වය සංස්කරණය

Department pages are placed directly in the book category of Wikibooks Stacks.

ආශ්‍රිත සංස්කරණය


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:BookCat/department/උපදෙස්&oldid=20657" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි