සැකිල්ල:((/උපදෙස්

(සැකිල්ල:((/doc වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

Usage සංස්කරණය

This template can be used in place of a literal "{{" when the latter would be interpreted as a syntactic marker.

For example, {{((}} gives "{{".

See also සංස්කරණය


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:((/උපදෙස්&oldid=20615" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි