< පරිගණකමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

පරිගණක භාෂා
මෙහි ඇති පොත් පරිගණක භාෂා ආශ්‍රිතව සැකසුනු ඒවාය.
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විෂයය:පරිගණක_භාෂා&oldid=6389" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි