< සිංහල සාහිත්‍යයමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

ජන කවි
මෙහි ඇති පොත් ජන කවි ආශ්‍රිතව සැකසුනු ඒවාය.
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විෂයය:ජන_කවි&oldid=14106" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි