< සිංහල සාහිත්‍යයමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

ගොයම් කවි
මෙහි ඇති පොත් ගොයම් කවි ආශ්‍රිතව සැකසුනු ඒවාය.
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විෂයය:ගොයම්_කවි&oldid=6545" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි