පිටුවේ ඉතිහාසය

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:History/සිංහල_බෝධි_වංසය-iii" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි