පරිශීලක හිමිකම් සටහන

මෙය පරිශීලකයන්ගේ හිමිකම් වෙනස්වීම් පිළිබඳ ලඝු-සටහනකි.

සටහන්

ලඝු-සටහනෙහි ගැලපෙන අයිතමයන් කිසිවක් නොමැත.

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:ලඝු_සටහන/rights" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි