පරිශීලකගේ දායකත්ව

22 ජනවාරි 2018

11 අප්‍රේල් 2011

16 ජූනි 2009

21 දෙසැම්බර් 2008

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Anandawardhana" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි