විල්ගම්මුළ පබඳ-සිංහල බෝධි වංශයv

9. විවාහ කථාව සංස්කරණය

එසමයෙහි අනඞ්ග රූපය ජය ගත්තාවූ ඒ සිද්ධාර්ත කුමාර තෙමේ. පිය රජ්ජුරුවන් විසින් දන්වා යවන ලද; සිද්ධාර්ථ කුමාරයෝ ඉතා සියුමැල්ලෝයැ. කිසි ශිල්පයක් නො දනිති. එහෙයින් අප ගේ දූන් උන් හට නො දෙම් හ”යි කියන ලද රාජ සමූහයා ගේ වචනය අසා නුවර බෙර හසුරුවා රැස් කරනලද මහා ජන සමූහයා ඇත්තේඋතුම් වූ පුර මධ්යසයෙහි වූ මනා කොටැ සරහන ලද දිව්යස සභාවක් සමාන වූ මහත් වූ මණ්ඩපයට ගොසින් මාහැඟි වූ සිංහාසන මස්තකයට පැමිණැ නොයෙක් දහස් ගණන් රජදරුවනට මධ්‍යවර්තී වූයේ, සප්ත කුල පර්වතයන් විසින් පිරිවරන ලද්දා වූ රුවන් මෙරක් බඳු වූයේ, නොයෙක් රත්නාභරණයෙහි ප්රනභා සමූහයෙන් පිළිසන් වූ ශරීරාවයව ඇත්තේ, දෙව්දුනු දහසින් වසන ලද දසදික් ඇති මේඝ කාලයෙහි දිනයක් බඳු වූයේ, නිර්මල වූ මාණික්යස වූ භූමියෙහි පෙනෙන්නාවූ ප්ර තිබිම්බ ඇති බැවින් වල්ලභයා කෙරෙහි ස්නේහයෙන් මහී කාන්තාව විසින් ළෙන් උසුලන්නාක් වැනි වූයේ, සලනු ලබන්නා වූ රන්මිටු ඇති චාමර සමූහයන් ඇත්තේ, ප්රේමාණාතික්රානන්ත වූ පරිවාර ජනයා ඇත්තේ ද තමා හා සමාන වූ කිසිවක්හු නැති බැවින් හුදෙකලා වූයේ; දුනුවායන් රැස් කරවා විදුලිය ගැසූ ක්ෂණයෙහි දුන්නෙහි සැරයක් ඉඳුවා උර පුරා ඇදැ විදුලිය ආලෝකය නොසැඟැවෙන තෙක් ලක විදිනට සමර්ථ වූ අක්ෂණවේධී නම් ධනුර්ධරයාද, දුනු සියක් පමණ තැන්හි අස්ලොමින් බැඳ එල්වනලද කරබටු පකෙකැ සලකුණින් අස් ලොම පලා විදිනට සමර්ත්ථ වූ වාලවේධි නම් ධනුර්ධරයා ද, රජසින් හිමයෙන් අන්ධකාරයෙන් ලැහැබින් සැඟැවී සිටැ ද පවත්වන ලද ශබ්ධානුසාරයෙන් දැල්වූ මුඛයෙහි විදිනට සමර්ථ වූ ශබ්ධවේධි නම් ධනුර්ධරයා ද, පළමුයෙන් ලකැ හීයක් විදැ පළමු වැ විදි හී පගිලියෙහි පටන් ගෙනැ පගිලියෙන් පගිලිය ශරපරම්පරාවෙන් තමා සිටීතැන් දක්වා විදැ නිමා වූ සැරයෙහි පගිලිය අතින් ගෙනැ සිටිනට සමර්ථ වූ ශරවෙධි නම් ධනුර්ධරයා ද යි මේ සතර පක්ෂයෙහි දුනුවායන් සමීපයට කැඳවා:


“විද්වානේව විඡානාති විද්වාජ්ජන පරිශ්රඳමම්,

න හි වන්ධ්යාත විජානාති ගුර්විං ප්ර්සව වේදනාම්”


යනු හෙයින් නුවණැත්තන් ශිල්පශාස්ත්රි දැක්වීමෙන් විදිනා ආයාස නුවණැත්තන් මැ දනිතොත් විනා අවශේෂ සාමාන්ය් සත්ත්වයනට නොදැනෙන හෙයින් ඒ සිදිධාර්ථ කුමාර තෙමේ තමා ගේ ධනු ශිල්ප ඔවුන් මධ්යනයෙහි දක්වන්නේ; දුන්නෙහි දුනු දිය නගා මධ්යටම පුරුෂයන් දහසක් දෙනා උසුලන පමණ සීව ල් පලු ආදී වූ යම් කිසි භාරයක් දුනු දිය මධ්යමයෙහි බැඳැ දුනු මිට ගෙනැ ඔසවාගත් කල්හි සැරයක් ඉඳුවා අදනා පමණ නැමෙත් මිසැ, එයින් වඩා නො නැමී ඒ බර ගෙනැ අහසට නැගෙන්නට සමර්ථ වූ දුන්න සහස්රදස්ථාම ශරාසන නම් වෙයි. එසේ වූසහස්රනස්ථාම නම් දුන්න ගෙන්වාගෙනැ දුන්නෙහි යටි පිළාව වම් පයැ මාපට ඇඟිල්ල මත්තෙහි තබා පුළුන් පොළන්නා වූ ස්ත්රිවයක රොද්දෙහි රොදු දියක් නහන කලක් මෙන් දුනු දිය නගා දුනු දිය අපොළන්නේ, දහස් ගණන් සෙණ හඬ මෙන් භයානක වූ දුනු දිය හඬින් සියලු තුන් යොදනක් පමණ ඇති කිඹුල්වත් පුරය වෙවූල්වා, හියවූරියන් හීය ගැන්මයැ, දුනුපිට හීය ලා සැමැන් ම යැ, ඇදගැන්ම යැ, ලක බලා හැම්මීම යැ, සැරය අතින් ගැලවීම යැ, යන මේ පංචස්ථානයහි කිසි කෙනෙකුනට නොපෙනෙන්නා වූ හස්ත තලයන් ඇත්තේ; ශර වේගයෙන් නැංගා වූ ඝෝෂා නමැති මේඝධ්වනි ඇති ශර තලයෙහි ප්රයභා නමැති විදුලිය සමූහයන් ඇති අහස් කුස පුරනලද ශර නමැති ජලධාරා සහස්ර යෙන් මේඝ දිනයක් බඳු වූ, ආකාශයෙහි දක්වනලද ශර පද්මයෙන් දිලිසෙන්නා වූ ශර පුෂ්කරණියෙන් ශරත් දිනයක් බඳු වූ, ඉතා උස් වූ ශර සෝපානමාලාවෙන් ස්වර්ග ලෝකයට යන මාර්ගයක් බඳු වූ, මනා කොටැ විභාග කරනලද අනේක ප්රරකාරයෙන් විසිතුරු වූ ශර ප්රා සාදයෙන් හා ශර මණ්ඩපයෙන් ද ස්වර්ගපුරයක් බඳු වූ, ගුවනත්රාය වාසීන් වාස්මය පත් කරවන්නා වූ අනේකවිධ ශිල්පයන් දක්වා, ඉක්බිති වැ චතුරඞ්ග සමන්වාගත ඝනාන්ධකාරයෙහි යොදුන් බොල ඇති විදුරු පර්වතයෙන් එපිටැ තුබූ ඇබඇට දක්නට සමර්ථ වූ පිරිසිදු වූ ප්රිසාද වක්ෂූස් ඇති බැවින් යොදනක් පමණ තැනැ තූබූ අස් ලොම දෙකක් කොටැ පලා විද ඒ එක මැ වික්රෂමයෙන් මඩනා ලද සියලු ලෝකත්රූයය ඇති ඒ මහා බෝධිසත්ත්ව තෙමේ: දුනු දිය නැගීමෙන් මැ සතුටු වූ ශාක්යම රජදරුවන් විසින් සරහා එළවන ලද්දා වූ, තමලුලිය සේ නිල් වූ සුවඳ ඇත්තා වූ කේශ කලාපයන් ඇති, පුන්සඳ මඩල සේ සෞම්යු වූ මුහුණ ඇති, සුපිපි නිලුපුල් මල් සේ මනෝඥ වූ ඇස් ඇති, දෙව්දුන් සේ වක් වූ නිල් වූ බැම ඇති, බඳුවද පෙති සේ රත් වූ අධර පල්ලවයන් ඇති, ස්වර්ණ කුණ්ඩලාභරණයෙන් හොබවන ලද කපෝල ස්ථලයන් ඇති, ලයෝධර නමැති ස්වර්ණ හංසයන් ගේ සඞ්ගමයට පැමිණියා වූ ආකාශ ගඞ්ගා ජලධාරාවන් සේ බබළන්නා වූ ඉතා මනෝඥ වූ මුක්තාහාරයන් ඇති, වසාරාජි නමැති ලියට තෝතැන්නක් බඳු වූ රුවන් කර්මාන්ත කරන ලද රන් මෙවුල් දමෙකින් වට කරනලද ඝන පුළුලුකුළ ඇති, ඇත්සොඬක් සේ ක්රමමයෙන් සම්පූර්ණ වූ ඌරු යුගලයක් ඇති, පියෙහි පියෙහි නාද කරන්නාවූ මැණික්මය නුරුවළා ඇති, අලතා පිඬු සේ ළපලු ලිය සේ රත් වූ පාද පද්මයන් ඇති, දිව්යා ඞ්ගනාවන් හා කින්නරාඞ්ගනා සමූහයන් ද ඉක්මැ සිටියා වූ, චතුරාඞ්ග සංගීතයෙන් ජය ගන්නා ලද දිව්යන නාටිකාවන් ඇති, හතළිස් දහසක් රාජ කන්යාිවන් මධ්යයයෙහි; සාගරයට වෙරළක් බඳු වූ , හස්ති රාජයකු හට මද ලේඛාවක් වැනි වූ, වෘක්ෂයක් හට පුෂ්ප ලතිකාවක් වැනි වූ, චෛත්රහ මාසයට පුෂ්ප සමෘද්ධියක් වැනි වූ, මලය පර්වතයට චන්දන වන රේඛාවක් බඳු වූ, තම හට ආභරණයක් වැනි වූ, ඇසට වන් නිද්රා්වක් බඳු වූ බිම්බාදෙවීන් අග්ර මහේෂිකා කොටැ; ශක්රඇ භවනයට අපහාස කරන්නාක් වැනි වූ, බ්රමහ්ම විමානය මැඩ පවත්නාක් වැනි වූ, සියලු දිව්ය මනුෂ්යක භවනයෙහි සොභාව අවුත් රැස් වූ තැනක් බඳු වූ, රම්ම යැ සුරම්ම යැ සුභ යැ යන නම් ඇති, තුන් සෘතුවට කරන ලද තුන් ප්රා සාදයෙහි දිව්යා ඞ්ගනාවන් විසින් පරිහරනය කරනු ලබන්නා වූ දිව්ය් කුමාරයකු මෙන් උත්තම ස්ත්රීයන් විසින් පරිහරණය කරනු ලබන්නේ, දිව්යා ලෝක සම්පත්තියක් හා සමාන රාජ්යාශ්රීව අනුභව කෙරෙමින් ක්රදමයෙන් වැඩී අටවිසි හැවිරිදි වයසට පැමිණියේ යැ.


10. සතර පූර්ව නිමිති කථාව සංස්කරණය

ඉක්බිත්තෙන් එක් දවසක්,.. සංස්කරණය

ඉක්බිත්තෙන් එක් දවසක්, සියලු ලෝවැසියන් ගේ ඇසට ප්රී ති උපදවන්නා වූ ඒ සිද්ධාර්ථ කුමාර තෙමේ තමා ගේ- ස්වකීය වූ- බන්ධු වර්ගයා හා පරිවාර ජනයා හා සමග ප්රාමසාදයෙන් බැසැ, ආදරයෙන් නමනලද මස්තකයෙහි ලිහිල් වූමිණි ඔටුනු පෙළ ඇති, රාජ මණ්ඩලයන් විසින් නමස්කාර කරනු ලබන්නේ මහත් වූ චතුරඞ්ගිණි සේනාවෙන් පිරිවරන ලදු වැ, උතුම් වූ රථයකට පැනැ නැගී උද්යාුන භූමියට යන්නේ, නුවර මහා වීථියෙහි ජරා නමැති යන්ත්රැයෙන් පෙළා ගන්නා ලද යෙෘවන රස ඇත්තාක් වැනි වූ, සකක් සේ ධවල වූ කේශ කලාපයන් දරන්නා වූ, විලින් අවුල් ශරීර ඇති, කඹුරු වන් වූ නොඑක් පැහැ ඇති, දුර්වල ශරීර යන්ත්රක ඇති, හිමයෙන් දූෂිත වූ පියුම් විලක් වැනි වූ, මේඝ පටලයෙන් වැසුණු සූර්යයා බඳු වූ, ජරාවට පැමිණියා වූ චිත්ර ශාලාවක් බඳු වූ, ලැවු ගිනි වැද ගත්තා වූ වෘක්ෂයක් බඳු වූ ජරාවෙන් දැදුරු වූ ශරීර ඇති, දෙවියන් විසින් මවා පානලද පුරුෂයක්හු වෙවුලවෙවුලා එන්නහු දැකැ; සෙණහඬින් භ්රා්න්ත වූ සිත් ඇති මෘගයක්හු මෙන් සංවේගයට පැමිණැ දික් වූ උෂ්ණ වූ මියුඬුහුරු ලමින් රථාචාර්යය තෝ රථය නවතව නවතව” යි කියා ඒ රථාචාර්යයා විසින් නවතනලද රතය ඇත්තේ “ජරා යැ, ජරා යැ,” යි කියා අතුරක් නැති වැ සලකන්නේ: ස්වකීය වූ මාළිගාවට පෙරළා ගොස්, මනුෂ්යා සම්පත්තියට අග්රිප්රා්ප්ත වූ දිව්යව සමූහයන් විසිනුදු ප්රාාර්ථනා කට යුතු වූ ශෝභාවන් ඇති, අනංගයාගේ හස්තසාරයන් වැනි වූ රූපයනි ඇති. ධෛර්යය යැ ප්ර්ඥා යැ වීර්යය යැ යනාදී ගුණසමූහ නමැති උතුම් වූ රත්නයනට උපද්රකවකර වූ, මානය මදය ප්රදමාදය යනාදී වූ අනේක ප්රුකාර වූ දෝශ ශතසහස්ර්යනට සහාය වූ, සත්පුරුෂ ජනයන් ගේ මහිමය නැසීමට සෙණ වැනි වූ, අඥාන ජනයන් ගේ මුළා වීමට ආසන්න කාරණ වූ, ලෝකවාසී වූ සත්ත්වයන් හට මාර නමැති වැද්දා විසින් සකස් කොටැ අටවා තබනලද මලක් වැනි වූ, උතුම් වූ, අතෘප්තිකර වූ, අනේක ප්රැකාර වූ රූප ශබ්ද ගන්ධ රසස්ප්රහෂ්ටව්යැ ලක්ෂණ කාම බන්ධනයෙන් යුක්ත වූයේ ඒ ජරා රූපය සඳහන් නො කොටැ;


නැවැතැ එයින් සාරමසක් ගිය කල්හි උද්යා න ක්රී,ඩාවට පළමු,පරිද්දෙන් මැ යන්නේ,නුවර මහා වීථියෙහි දෙවියන් විසින් මවා පානාලද,ඉතා පළල් වැ ඉදිමීගියා වූ බඩ හා පාද යුගලයද ඇති.සුසුම් ලීමෙන් වෙවුලන්නා වූ ශරීර ඇති,ව්යාබධී නැමැති සතුරා විසින් පෙළන ලද්දා වූ,මෑණියෙනි! පියාණෙනි! ! යි අනවරතයෙන් වෙවුල වෙවුලා බැගෑ හඬින් හඬහඬා පුරැෂයක්හු එලිගෙන සෙමෙන් සෙමෙන් එන්නා වූ පුරැෂයක්හු දැකැ කළකිරුණා වු සිත් ඇත්තේ,රථය නවත්වා ස්වකීය වු මාලිගාවට මැ පෙරළා ගියේ,දිව්යු වූ රූපාදී විෂයය මැඩ පවත්නා වූ උත්කර්ෂ ප්රාමක්ත වු රූපාදී විෂය සමූහයෙන් පහරන ලද සිත් ඇත්තේ,කෙලෙස් නමැති සතුරන් ගේ ජය ගැන්මට දුෂ්කර බව ලොවට ප්ර කාශ කරන්නාක්හු මෙන් ඒ ව්යාිධී රූපය සිහි නො ‍කොටැ:


නැවතැ එයින් සාර මසක් ගියකල්හි පුර වීථියෙහි දී මැ දෙවියන් විසින් මවා පානාලද්දා වු, අන්ය‍ පුරැෂයන් සතර දෙනෙකු විසින් උසුලා ගෙනැයනු ලබන්නා වූ, විසුරුවන ලද කේශයන් ඇති ඇඬීමෙහි නිරත වූ බොහෝ ස්ත්රී පුරුෂ සමූහයා විසින් පිරිවරන ලද්දා වූ, මළ පුරුෂයක්හු දැකැ හටගත්තා වූ හිත චකිත සිත් ඇත්තේ ශ්වකීය වූ මාලිගාවට ගොස් පූර්ව ජන්මයෙහි කරන ලද තුසල කර්මයෙන් සිද්ධ වූ රූපාදී පඤ්ච කාම විෂයයෙන් ප්ර්මාදයට පැමිණියේ;


නැවතැ එයින් සාරමසක් ගිය කල්හි පළමු පරිද්දෙන් මැ උද්යාූන ක්රීාඩාවට යන්නේ,නුවර වීථියෙහි දී දෙවියන් විසින් මවාපානලද්දා වු පරිමණ්ඩල කොටැ යහපත් කොටැ හන් පෙරෙවි සිවුරු ඇති, සන්හුන්නා වු චක්ෂුරාදී පඤ්චේන්ද්රි යයන් හා සිත්ද ඇති,භික්ෂු ශ්රිිය අනුවැ ගියාක් වැනි වූ, නුදුටු විරූ වෙස් ඇති ශ්රනමණ රූපයක් එන්නා දැකැ ; හටගත්තා වූ ප්රකවුජ්යාුභිලාෂ ඇති වැ, පුෂ්ප ඵල පල්ලවයෙන් සැදුම් ලද්දා වූ අනේක ප්රයකාර වූ තරුවරයන් විසින් හෙබියා වූ, මද සහිත භෘඞ්ග සමූහයා විසින් නාද කරන ලද්දා වූ, නටන්නා වූ මයුරයන් විසින් හොබනා වූ උද්යා නයට වන්නේ යැ.


එසමයෙහි ශාක්ය වංශ නමැති පියුම් විලට රාජ හංසයකු බඳු වූ ඒ සිද්ධාර්ත්ථ කුමාර තෙමේ දිලිසෙන්නා වූ ශරීරරශ්මීන් ළහිරු රස් වැදගත්තාක් මෙන් ද, ලැවුගිනි වැදගත්තාක් මෙන් ද උයන්වල් දක්වමින් නොයෙක් වනලියෙන් බස්නා මල් රොනින් කිලුටු වූ ශරීර ඇත්තේ දිව්යදපර්ෂද් හා සමග නන්දනෝද්යාමනයට වදනා වූ ශක්රම දේවේන්ද්ර යා පරිද්දෙන් සතළිස් දහසක් පමණ නාටක ස්ත්රීලන් හා සමග උද්යාරන ක්රීදඩා සැපය අනුභව කෙරෙමින් පූර්වාහ්ණයෙහි දස පැයක් ඉකුත් කොටැ; පවිත්රග වූ නිර්මල වූ ජලයෙන් පිරුණා වූ, පියුම් හා ඇඹුල හා රතුපුල් ද නිලුපුල් ද යන ආදී වූ පුෂ්පුභරණයෙන් සැදුම් ලද්දාවූ, පද්ම මධු පානය කොටැ මත් වූ හංසාඞ්ගනාවන් විසින් කරන ලද කොලාහල ඇති, ගැලි දිය කෙළනා වූ මද සහිත වූ ශාක්යඞ දූන් ගේ පයෝධර නැමැති ඝටයෙන් අළලනලද ජලතල ඇති මගුල් පොකුණට බැසැ, නන්දන නම් පුෂ්කරිණියට බස්නා වූ ශක්ර දේවේන්ද්රකයා පරිද්දෙන් පර්ෂද් හා සමගැ මධ්යාබහ්න දස පැය ජල ක්රී‍ඩා කොටැ; දිනාවසාන වූ අන්තිම දස පැයෙහි නාටක ස්ත්රීපන් හා සමග හංසයන් සහිත වූ පුෂ්කරිණිය හැරැ පියා, පුෂ්කරණි තිරයෙහි ඉතා සිත්කලු වූ දැකුම් ඇති තමන් ගේ ළය සේ සිහිල් වූ මගුල් සලවට මත්තෙහි වන විල් සුළඟින් එළවන ලද මුවරඳ පට පෙරෙවැහිද, මගුල් කපු වෙසින් ආවා වූ විශ්වකර්ම දිව්යළපුත්රුයා විසින් දහසක් දිව සළුයෙන් හිස වෙළා මිණි ඔටුනු පළඳවා සර්වාභරණයෙන් සරහන ලද්දේ, නොයෙක් මාණික්යහ රශ්මින් දිලියෙන ශරීර ඇති උතුම් වූ පිළි හන්නේ, බහා ලනලද මුතු ඇති අඟුපලඳනා හා කේයුරාභරණයන් ඇත්තේ, යහපත් වූ උතුම් වූ සුවඳැත්තා වූ පුෂ්ප මාලාවෙන් සරහන ලද කෙහෙ ඇත්තේ, මනෝඥ වූ අලුත් වූ ගනරන්මුවා වූ මිණි වොටුනු හා මිණි කොඩොල් ඇත්තේ, ගරුඬයන් ගේ ජව බඳු වූ ගමන් ඇති ධවල වූ මගුලසුන් සතර දෙනෙකුන් විසින් යොදන ලද උතුම් වූ රන් රිදී මිණි රුවනින් සැදුම් ලද්දා වූ එල්වන ලද නොයෙක් සුවඳ මල්දම ඇති රථයක‍ට පැනනැගී. රාජ්යදශ්රීලය ගේ වාසයට ශ්වේත පද්මයක් බඳු වූ ක්ෂීර සාගරයෙහි පෙණ පිඬු සේ ධවල වූ ස්ථුල වූ මහත් මුතු ලැල් කලබින් හා මුතුදැලින් ද වට කරනලද ධවලාත පත්‍ු යෙන් වළකන ලද සූර්යරශ්මි ඇත්තේ, සලනු ලබන්නා වූ මනෝඥ වූ චාමර සමූහයෙහි පවනින් නටවනලද කර්ණපල්ලවයන් ඇත්තේ, ළදැරියන් ගේ ගමන් වසයෙන් හඬනව ලද මැණික්මය වූ නුරු වළායෙහා ද මැණික්මය වූ වළල්ලෙහි ද මෙවුල්දමෙහි ද හඬින් දොඩමලු වූ; මධුරධ්වනියෙන් නාද කරනලද වීණාධ්වනියෙන් කෝලාහල වූ මංගල ගීතිකායෙන් ගායනා කරනු ලබන්නා වූ, යශඃප්රණබන්ධ ඇත්තේ; මද ජලයෙන් කිලුටු වූ කපොලයෙහි එල්බැ ඇවිඳුනා හෘංග සමූහයන් ඇති හස්ති සමූහයෙන් මේඝ දිනයක් බඳු වූ, හඬන ලද මිහිරි වූ ස්වර්ණ ඝණ්ටිකා නාදයෙන් ගුගුරන්නා වූ කඳට ඇති මඳට සේ රත් වූ පිටිකර කෙසරු සළා හා චාලුපල්ලවයන් ඇති, වනහස්තීන් ගේ රුදිරයෙන් රත්වූ කෙසරුසළා ඇති කේශරසිංහයන් බඳු වූ අශ්වයන් විසින් බබළන්නා වූ , පැළැඳ ගත්තා වූ ශරීරාබරණයෙහි ශෝභායෙන් දිලිසෙන්නා වූ ම‍නනෝඥ වූ සුවඳ මලින් හා වස්ත්රාතභරණයෙන් ද විභූෂිත වූ ප්රිලය සාගර ජලයෙහි තරංග සමූහයක් වැනි වූ, කලකල ධ්වනියෙන් ඝනීභූත වූ නොයෙක් ලක්ෂ ගණන් පදික සේනාවෙන් හෙබියා වූ සිවුරඟ සෙනඟ විසින් පිරිවරන ලද්දේ; සියලු පෘථිවි තලය අශ්වයන් ගෙන් ගැවසී සිටියාක් මෙන් ද, දික් වළල්ල ඇතුන්ගෙන් ගැවසී සිටියාක් මෙන් ද, සියලු ආකාශය ධ්වලාතපත්රළයෙන් ගැවසී ගත්තාක් මෙන්ද, සියලු ආකාශ තලය ධ්වනජයෙන් ගැවසීගත්තාක් මෙන් ද, සියලු මාරුතය ඇතුන් ගේ මද ජල ගන්ධයෙන් ඒක සුගන්ධ වුවාක් මෙන් ද, සියලු ජන සමූහයා සවර්ණාභරණයෙන් සැරැසුනා වූ රජදරුවන් මෙන් ද, ආකාශය ආභරණ රශ්මීන් ගැවසී ගත්තාක් මෙන් ද, සූර්ය රශ්මීන් ඔටුනු ආලෝකයෙන් ගැවසී ගත්තාක් මෙන් ද, දිනය චාමරයෙන් ගැවසී ගත්තාක් මෙන් ද, භුවන ත්රආයය ජය ඝෝෂාවෙන් පතළාක් මෙන් ද, කරන්නේ; නොයෙක් රශ්මි සමූහයෙන් දිලිසෙන්නා වූ රූපයෙන් සත්ත්වයන් ගේ නෙත් සිත් තමා කරා අදනේ; කුශලානුභාවය ප්රිකාශ කරන කලක් මෙන් ඉතා සිත්කලු වූ ශ්රී සෞන්දර්යයෙන්, සවස් වේලෙහි නොයෙක් කවුළු දොරින් නික්මුණු තරුණ ස්ත්රී‍න් ගේ රන්රුවන්මය වූ ආභරණ රශ්මි සහශ්රශයෙන් ගැවසීගත්තා වූ කිඹුල්වත් පුරයට වන්නේ යැ.


එසමයෙහි .. සංස්කරණය

එසමයෙහි ශාක්ය් වංශ නමැති පියුම් විලට රාජ හංසයකු බඳු වූ ඒ සිද්ධාර්ත්ථ කුමාර තෙමේ දිලිසෙන්නා වූ ශරීරරශ්මීන් ළහිරු රස් වැදගත්තාක් මෙන් ද, ලැවුගිනි වැදගත්තාක් මෙන් ද උයන්වල් දක්වමින් නොයෙක් වනලියෙන් බස්නා මල් රොනින් කිලුටු වූ ශරීර ඇත්තේ දිව්ය පර්ෂද් හා සමග නන්දනෝද්යාරනයට වදනා වූ ශක්ර් දේවේන්ද්රවයා පරිද්දෙන් සතළිස් දහසක් පමණ නාටක ස්ත්රී්න් හා සමග උද්යා න ක්රීයඩා සැපය අනුභව කෙරෙමින් පූර්වාහ්ණයෙහි දස පැයක් ඉකුත් කොටැ; පවිත්රර වූ නිර්මල වූ ජලයෙන් පිරුණා වූ, පියුම් හා ඇඹුල හා රතුපුල් ද නිලුපුල් ද යන ආදී වූ පුෂ්පුභරණයෙන් සැදුම් ලද්දාවූ, පද්ම මධු පානය කොටැ මත් වූ හංසාඞ්ගනාවන් විසින් කරන ලද කොලාහල ඇති, ගැලි දිය කෙළනා වූ මද සහිත වූ ශාක්යව දූන් ගේ පයෝධර නැමැති ඝටයෙන් අළලනලද ජලතල ඇති මගුල් පොකුණට බැසැ, නන්දන නම් පුෂ්කරිණියට බස්නා වූ ශක්රත දේවේන්ද්රුයා පරිද්දෙන් පර්ෂද් හා සමගැ මධ්යාබහ්න දස පැය ජල ක්රීවඩා කොටැ;


දිනාවසාන වූ අන්තිම දස පැයෙහි නාටක ස්ත්රී න් හා සමග හංසයන් සහිත වූ පුෂ්කරිණිය හැරැ පියා, පුෂ්කරණි තිරයෙහි ඉතා සිත්කලු වූ දැකුම් ඇති තමන් ගේ ළය සේ සිහිල් වූ මගුල් සලවට මත්තෙහි වන විල් සුළඟින් එළවන ලද මුවරඳ පට පෙරෙවැහිද, මගුල් කපු වෙසින් ආවා වූ විශ්වකර්ම දිව්යඇපුත්රුයා විසින් දහසක් දිව සළුයෙන් හිස වෙළා මිණි ඔටුනු පළඳවා සර්වාභරණයෙන් සරහන ලද්දේ, නොයෙක් මාණික්ය රශ්මින් දිලියෙන ශරීර ඇති උතුම් වූ පිළි හන්නේ, බහා ලනලද මුතු ඇති අඟුපලඳනා හා කේයුරාභරණයන් ඇත්තේ, යහපත් වූ උතුම් වූ සුවඳැත්තා වූ පුෂ්ප මාලාවෙන් සරහන ලද කෙහෙ ඇත්තේ, මනෝඥ වූ අලුත් වූ ගනරන්මුවා වූ මිණි වොටුනු හා මිණි කොඩොල් ඇත්තේ, ගරුඬයන් ගේ ජව බඳු වූ ගමන් ඇති ධවල වූ මගුලසුන් සතර දෙනෙකුන් විසින් යොදන ලද උතුම් වූ රන් රිදී මිණි රුවනින් සැදුම් ලද්දා වූ එල්වන ලද නොයෙක් සුවඳ මල්දම ඇති රථයක‍ට පැනනැගී. රාජ්ය ශ්රී ය ගේ වාසයට ශ්වේත පද්මයක් බඳු වූ ක්ෂීර සාගරයෙහි පෙණ පිඬු සේ ධවල වූ ස්ථුල වූ මහත් මුතු ලැල් කලබින් හා මුතුදැලින් ද වට කරනලද ධවලාත පත්‍ල්යෙන් වළකන ලද සූර්යරශ්මි ඇත්තේ, සලනු ලබන්නා වූ මනෝඥ වූ චාමර සමූහයෙහි පවනින් නටවනලද කර්ණපල්ලවයන් ඇත්තේ, ළදැරියන් ගේ ගමන් වසයෙන් හඬනව ලද මැණික්මය වූ නුරු වළායෙහා ද මැණික්මය වූ වළල්ලෙහි ද මෙවුල්දමෙහි ද හඬින් දොඩමලු වූ; මධුරධ්වනියෙන් නාද කරනලද වීණාධ්වනියෙන් කෝලාහල වූ මංගල ගීතිකායෙන් ගායනා කරනු ලබන්නා වූ, යශඃප්රගබන්ධ ඇත්තේ; මද ජලයෙන් කිලුටු වූ කපොලයෙහි එල්බැ ඇවිඳුනා හෘංග සමූහයන් ඇති හස්ති සමූහයෙන් මේඝ දිනයක් බඳු වූ, හඬන ලද මිහිරි වූ ස්වර්ණ ඝණ්ටිකා නාදයෙන් ගුගුරන්නා වූ කඳට ඇති මඳට සේ රත් වූ පිටිකර කෙසරු සළා හා චාලුපල්ලවයන් ඇති, වනහස්තීන් ගේ රුදිරයෙන් රත්වූ කෙසරුසළා ඇති කේශරසිංහයන් බඳු වූ අශ්වයන් විසින් බබළන්නා වූ , පැළැඳ ගත්තා වූ ශරීරාබරණයෙහි ශෝභායෙන් දිලිසෙන්නා වූ ම‍්නෝඥ වූ සුවඳ මලින් හා වස්ත්රාණභරණයෙන් ද විභූෂිත වූ ප්ර‍ලය සාගර ජලයෙහි තරංග සමූහයක් වැනි වූ, කලකල ධ්වනියෙන් ඝනීභූත වූ නොයෙක් ලක්ෂ ගණන් පදික සේනාවෙන් හෙබියා වූ සිවුරඟ සෙනඟ විසින් පිරිවරන ලද්දේ; සියලු පෘථිවි තලය අශ්වයන් ගෙන් ගැවසී සිටියාක් මෙන් ද, දික් වළල්ල ඇතුන්ගෙන් ගැවසී සිටියාක් මෙන් ද, සියලු ආකාශය ධ්වලාතපත්රළයෙන් ගැවසී ගත්තාක් මෙන්ද, සියලු ආකාශ තලය ධ්ව ජයෙන් ගැවසීගත්තාක් මෙන් ද, සියලු මාරුතය ඇතුන් ගේ මද ජල ගන්ධයෙන් ඒක සුගන්ධ වුවාක් මෙන් ද, සියලු ජන සමූහයා සවර්ණාභරණයෙන් සැරැසුනා වූ රජදරුවන් මෙන් ද, ආකාශය ආභරණ රශ්මීන් ගැවසී ගත්තාක් මෙන් ද, සූර්ය රශ්මීන් ඔටුනු ආලෝකයෙන් ගැවසී ගත්තාක් මෙන් ද, දිනය චාමරයෙන් ගැවසී ගත්තාක් මෙන් ද, භුවන ත්රසයය ජය ඝෝෂාවෙන් පතළාක් මෙන් ද, කරන්නේ; නොයෙක් රශ්මි සමූහයෙන් දිලිසෙන්නා වූ රූපයෙන් සත්ත්වයන් ගේ නෙත් සිත් තමා කරා අදනේ; කුශලානුභාවය ප්රසකාශ කරන කලක් මෙන් ඉතා සිත්කලු වූ ශ්රීයසෞන්දර්යයෙන්, සවස් වේලෙහි නොයෙක් කවුළු දොරින් නික්මුණු තරුණ ස්ත්රීලන් ගේ රන්රුවන්මය වූ ආභරණ රශ්මි සහශ්රයයෙන් ගැවසීගත්තා වූ කිඹුල්වත් පුරයට වන්නේ යැ.


එසමයෙහි තුන් ලෝවාසීන් විසින් ප්රා ර්ථනා කට යුතු වූ ඒ මහා බෝධිසත්ත්ව තෙමේ ඒ සියලු නුවර ශරීර රශෟමි කදම්බයෙන් ප්ර්භාවත් වූවාක් මෙන් ද, ආකාශතලය මුඛ මණ්ඩලයෙන් චන්ද්රර බිම්බය පෑවූවාක් මෙන් ද,ආතපය ආභරණ රශ්මි ආලෝකයෙන් දෙව්දූන් නෙත් ගැවසී ගත්තාක් මෙන් ද, එ දවස නේත්රර රශ්මි රේඛා ප්ර බන්ධයෙන් නිලුපුල් මලින් ගැවැසී ගත්තාක් මෙන් ද, කොටැ දක්වමින්; පුර වනිතාවන්ගේ අභිලාෂ සහිත වූ පවනින් සැලෙන්නා වූ නිලුපුල් මල් පෙති දමක් සේ දික් වූ චංචල වූ ටිංගිනියෙන් සාර වූ දෘෂ්ටි පාතයෙන් පැහැරැගන්නාක් වැනි වූයේ; අනංග ශර පරම්පරාවෙන් පහරන ලද ස්ත්රී්න් ගේ දර්පණමය වූ ද ජලමය වූද ස්ඵටීක මාණික්යපමය වූ ද හෘදයට වදනේ, රූපයෙන් ඒ ස්ත්‍රීන් ගේ නේත්රක නැමැති පත්රහ පුටයෙන් රූප සුරාව බොනු ලබන්නාක්හු වැනි වූයේ, ආභරණ ධ්වනියෙන් කැඳවන්නාක්හු වැනි වූයේ, සිතින් අනු වැ යන්නාක්හු වැනි වූයේ, ආභරණ පන්තියෙහි රශ්මි නැමැති රැහැනින් බඳනා ලබන්නාක්හු වැනි වූයේ; අනංගයාට ආයුධයක් වැනි වැ මහත් වූ ශ්රී විභූතීන් යන්නේ රාග සුරායෙන් මත්වූ කිසාගෝතමී නම් රාජ කන්යාතව විසින්:


“නිබ්බුතා නූන සා මාතා නබ්බුතෝ නූන සෝ පිතා,

නිබ්බුතා නූන සා නාරී යස්සායං ඊදිසෝ පති”යි

කියන ලද මේ නිබ්බුත පද තුනින් විචිත්රත වූ ගාථාව අසා”‍මෝ තොමෝ මට යහපත් වූඅස්නක් අසව”යි ඉතා මනෝඥ වූ ලක්ෂයක් වටනා මුක්තාහාරය ගලවා කිසාගෝතමී නම් බිසොවුනට යවා; කළුවැල් දුම් සමූහයෙන් මේඝ පටලක් බඳු වූ, යමන් යමට ඇවිදුනා වූ හස්ති සමූහයාගේ මදජල වහනයෙන් හිම බින්දු බානාක් වැනි වූ, තමලු ලියෙන් සැරහුණා වූ වීථියෙහි අන්ධකාරයෙන් රාත්රීව භාගයක් වැනි වූ, මාලිගා දොරකඩ සමීපයට පැමිණ; රත්නාලෝනයෙන් ළහිරු රස් කබලක් වැනි වූ ද, මුතු ලැල් කළඹින් තාරකා සමූහයා විසින් ගැවැසීගත්තාක් වැනි වූ ද, ධාරා ගෘහයෙන් වර්ෂා සමයක් වැනි වූ ද, ගසනලද මංගලතූර්ය ඝෝෂයෙන් සම්පූර්ණ වූ, සදන ලද සුපුෂ්පිත වූ මානෙල් මල් මිටි ඇති, ලීලෝපේත වූ ස්ත්රීවන් ගේ පත්ලෙහි පැහැයෙන් ගැවැසී ගත්තා වූ, අන්තඃපුරයෙහි ඇවිදුනා වූ උතුම් වූ පුරස්ත්රී් ජනයන් ගේ නුරුවළායෙහි ක්ධඞ්කාර නාදයෙන් මනෝඥ වූ, ආභරණයෙහි මාණික්යයධ්වනියෙන් සිත්කළු වූ උතුම් වූප්රාරසාදයෙහි මතුමාල් තලයට පැනැ නැගී: යහපත් කොටැ බඳනා ලද සුදුවියන් ඇති, එල්වන ලද මුතුලැල් ඇති, මැණික් නැමැති ප්රොදීපයෙන් නසන ලද අඳුරු ඇති, සඳ රස් කබලක් සේ සුදු වූ යහපත් දෙපත් වුයන් පට අතුරනලද කෛලාස කූට පර්වත මස්තකය සේ විශාල වූ ශ්රීු යහන් මස්තකයෙහි සැතැපුණේයැ.11. අභිනිෂ්ක්රමණ කථාව සංස්කරණය

එකෙණෙහි මැ දිව්යාථඞ්ගනාවන් හා සමාන රූප ශෝභා ඇති උත්තම ස්ත්රී හු මියුරු වූ හඬ ඇති පසඟතුරු ගෙනැ. ඒ මහා පුරුෂයා පිරිවරා, සිත් අලවන්නා වූ නව නාට්යය රසයෙන් යුක්ත වූ දිව නැටුම් බඳු වූ නැටුම් හා, සප්ත ස්වරයෙන් යුක්ත වූ දිව්ය ගීතිකාවන් බඳු ගීතිකාවන් හා, ආතත වීතතාදී වූ දිව්යෙ වාද්යියන් සමාන වූ පඤ්චාංගික තූර්ය නාද හා පවත්වන්නට පටන්ගත්තාහුයැ. එකල්හි අනඞ්ගයාගේ විජය ඝෝෂාවක් බඳු වූ ආභරණ ධ්වනිය හා සමග පැවැත්තා වූ; නැටුම් බලන්නා වූ මහා බෝධි සත්ත්ව තෙමේ, අභිනව මේඝ ධ්වනියක් සේ ගැඹුරු වූ වීණා නාදයෙන් හා වස්කුළල් හඬින් ද සිත්කලු වූ මිහිඟු බෙර හඬ අසන්නේ, එහි ඇල්මක් නැති බැවින් මදක් නිදා පිබිදැ දල්වන ලද නේත්ර යුගලයෙන් නික්මුණා වූ ප්රිභා සමූහයෙන් බබුළුවන ලද ප්රාදසාද කුහරයන් ඇත්තේ, නැගීසිටැ ශ්වේත හංසයකු සේ ධවල වූ ශ්රී යහන් මස්තකයෙහි උන්නේ, සුවඳ තෙල් වක්කල ඳඬුවැට පහන් ආලෝකයෙන් දේවතානුභාවයෙන් නිද්රාඋවට පැමිණියා වූ නාසා හැඬවීම් දත් කෑම් නන් දෙඩීම් ආදීවූ අනේකප්රතකාර වූ විකෘති ප්රමකාශ වූ භයානක වූ ශය්යානවන් වේටිකාවන් සහිත වූ නාටක ස්ත්රීර සමූහයා දැකැ, දිව්ය භවනයට අපහාස කරන්නාක් වැනි වූ බබළන්නා වූ ප්රාටසාද තලය අශුභ නිමිත්ත දර්ශනයෙන් කාමච්ඡන්දය ප්රබහීණ වූ බැවින් අමු සොහොනක් මෙන් නිඃශ්රිනක කොටැ දක්නේ:

එයින් වදාළහ:


“නාහං භික්ඛවේ අඤ්ඤං ඒක ධම්මම්පි සමනුපස්සාමි යේන අනුප්පන්නෝවා කාමච්ඡන්දෝ නුප්පජ්ජති උප්පන්නෝ වා කාමච්ඡන්දෝ පහීයති. යථයිදං අසුභ නිමිත්තං” යි.


මෙසේ ගුවන ත්‍රයය කල්පාන්ත වහ්නි ශිඛා කලාපයෙන් වටකරන ලද්දා වූ තණ පැලක් මෙන් සිතන්නේ, ලෝකත්‍රයයෙහි වැදගත්තා වූ රාගාග්නි ආදී වූ එකොළොස් වැදෑරුම් වූ වහ්නිය නිර්වාණ නැමැති අමෘත ජලයෙන් නිවනු කැමැත්තේ, භවයෙහි කලකිරී, ශ්‍රී යහන් මස්තකයෙන් දොරකඩ සමීපයට ගොස් හෙළිපත මත්තෙහි හිස තබා “ ස්වාමිදරුවාණන් වහන්සේ ගෙන් බසක් කවර විටැ අසම්දොහෝ”යි නො නිඳා වැදැ හොත්තා වූ ඡන්න නම් අමාත්‍යයා කැඳවා, “යුද්ධමථනය කරන්නා වූ කන්ථක නම් උතුම් වූ සදා ගෙනැඑව” යි කියා ඡන්න නම් අමාත්‍යයා යවා, පුත්‍ර රත්නය දක්නා කැමැත්තෙන්,බඳනා ලද ධවල වූ මල්දම් සිය ගණන් ඇති දිලිසෙන්නා වූ මඞ්ගල ප්‍රදීපයන් ඇති බිම්බා දේවීන් ගේ ශ්‍රීයහන් ගබඩාවට වැදැ; නොහරනාලද ගර්භ රාග ඇත්තා වූ, සූය්‍යෝදයෙහි රත් වූ රශ්මි මණ්ඩල ඇති සූර්යයා වැනි වූ, සන්ධ්‍යා වලා පටලයෙකින් වසන ලද රත් වූ ශරීර ඇති චන්ද්‍රයා බඳු වූ,පිපියා වූ රත් පියුම් කලබක් බඳු වූ; පබළු ලිය දලුයෙන් කරන ලද්දාක් වැනි වූ ද, ළහිරු රස් කළඹින් කරන ලද්දාක් වැනි වූ ද, පදිම රාග මාණික්‍ය රශ්මීන් කරන ලද්දාක් වැනි වූ ද ශරීරාවයව ශෝභා ඇති; දෙවඟනන් අතින් ගිලිහී වැටීගියා වූ දිව්‍ය කුමාරයකු වැනි වූ, කකියවනලද රන් රසයක් හා සමාන වූ ශරීරාලෝකයෙන් පුරන්නාක් වැනි වූ ල්‍රාසාදතල ඇති, චිත්තයට වශීකරන මන්ත්‍රයක් වැනි වූ නේත්‍රයට ආකර්ෂණාඤ්ජනයක් වැනි වූ, ශ්‍රීයහන් මස්තකයෙහි ඔත්තා වූ පුත්‍ර රත්නය දැල් වූ ඇස් ඇති නිශ්චල වූ ඇසිපිය ඇති සතුටු කඳුළු පටලයෙන් පිරුණා වූ ටිංගිනි ඇති ඇසින් රූප රසය බොන්නාක්හු මෙන් බලා ද; මෙරමා හට වැඩ කිරීමෙහි ඇලුණු බැවින් ඡන්න නම් අමාත්‍යා විසින් සදා එළවනළද ස්වර්ණ පත්රේලතිකා සමූහයන් ඇති, පියෙහි පියෙහි නාදකරනලද රත්න මාලාවන් ඇති, මහත් වූ මුක්තාඵලයෙන් ඝන වූ තාරකා සමූහයෙන් ගැවසී ගත්තා වූ සඳපහනක් බඳු වූ. අශ්වාලඞ්කාරයෙන් සැරහුණා වූ, පතනෝත්පතනයෙන් උපන්නා වූ ඛුර ඝර්ෂණ ඇති, දැදුර කරන ලද පොළෝ තල ඇති, ඛුර පුටයෙන් ස්වාමි හට මිහිඟු බෙර හඬින් පූජා කරන්නාක්හු වැනි වූ, ඉතා සිත්කලු වූ, ප්රීදතියෙන් හරිත වූ, පුරන ලද ලෝක කුහර ඇතිවැ කුල්නා වූ හේෂාද්ධ්වනියෙන් මූර්ත්තිමත් ජව සමූහයක් වැනි වූ, සක්වළ ගල් මුදුනට පැනපැගී සියලු සක්වළ ගල් වටා දිවැ එම වේලෙහි ඇවිත් සිටිනා පමණ ජව ඇති, සූර්යයෝදයක් මෙන් සියලු ලෝවැස්සන් විසින් පුදන්නට නිසි වූ, සියලු අශ්ව ලක්ෂණයෙන් යුක්ත වූ, කෛලාස පර්වතය සේ ධවල වූ, තන්ථක නම් අශෟවයා පිටට පැනැනැගී ඡන්නනම් අමාත්යාක හා සමග නුවරිනු නික්මැ, රැස් වූ දසදහසක් සක්වළැ වැසි දෙවියන් විසින් වස්ත්රාපභරණ සුවඳ මල් සුවඳ දුම් සඳුන් සුනු පහන් ආදියෙන් පූජාකරනු ලබන්නේ; සියලු ආකාශය මහත් වූනර්ශාවෙකින් පිරුනාක් මෙන් දිව සුවඳ මල් වැස්සෙන් අතුරක් නැති කරන්නේ; දිව්යන වූ පංචාඤ්ගික තූර්යනාද ඝෝෂාවෙන් පෘථිවියෙහි පටන් අකනිෂ්ඨ බ්රනහ්මලෝකය දක්වා ප්රංලය කාලයෙහි සමුද්රන ඝෝෂාවක් මෙන් ඒකනින්නාද කෙරෙමින්, ඒ රාත්‍රී ශේෂයෙන් තිස් යොදුන් මාර්ගයෙහි ගොස් කිඹුල්වත්නුවර යැ, කෝලිය නුවර යැ, දෙව්දහනුවර යැ, යන තුන් රාජ්යලය ඉක්මවා, ජලස්නානයට බටුවා වූ ජනපදවාසීන් වූ ස්ත්රීුන් ගේ පයෝධර යෙහි ගල්වන ලදසඳුන් සුන්නෙන් ධවල වූ රළපතර ඇති අනෝමා නම් ගඞ්ගාවෙන් එතෙර වැ, ඒ ගංගා තීරයෙහි ධවල වූ සියුම් වූ වැලිතලාවක් මත්තෙහි ස්ටැ, ඉතා බාල වූ රිලා පැටවුන් ගේ තුඩ සේ රත් වූ අන්ධකාර සමූහය නසන්නා වූ හිරු නැගි කල්හි “ඡන්න නම් අමාත්යූය! තෝ මා ගේ මේ රත්නාභරණයන් හා පරසතු මදාරා මල්හි මුවරඳ බින්දුයෙන් රත් වූ ශරීර ඇති මේ මඟුලසු ද ගෙනැ කිඹුල්වත් පුරයට යා” යි කියා ඒ ඡන්න නම් අමාත්යැයා යවාපියා, ජලසහිත වූ මේඝපටලයක් මෙන් බබළන්නා වූ තියුණු වූ මුවහත් ඇති නිර්මල වූ ඛඞ්ග පත්රටයෙන්, සුපිපි කිණිහිරි රුකක් මුදුනට නැඟි බමර වැළ ලීලාවක් බඳු වූ ඔටුනු සහිත වූ නෙස් වැටිය කපා ආකාශයට දමා ඝටිකාර නම් මහා බ්රදහ්මයා විසින් එළවන ලද:


“තිවීවරඤ්ච පත්තෝ ච වාසි සුවී ව බන්ධනං,

පරිස්සාවනේන අට්ඨෙතේ යුත්තයෝගස්ස භික්ඛුනෝ” යි


දක්වන ලද අෂ්ට පරිෂ්කාර පිළිගෙනැ තුන් සිවුරු හැඳැ පෙරෙවැහන් සළුසඟල ආකාශයට දමා, තෙමේ මැ මහණ වැ, මල්ල රජදරුවන් ගේ ැනුපිය නම් අඹ වනයට වැදැ, ඒ උයන්හි පුෂ්ප සුගන්ධයෙහි බඳනාලද සිත් ඇති භෘංගයන් හා භෘඞ්ගාංගනාවන් ද විසින් හාත්පසින් ගුමු ගුමු යන අනුකරණ නාද පවත්වන්නා වූ, අමෘත ඵල රසෙයෙන් සන්තුෂ්ට වූ සිත් ඇති වැ මධුරනාද පවත්වන්නා වූ කෝකිලාංගනාවන් විසින් නාද කරනු ලබන්නා වූඋද්යාිනයෙහි සතියක් මුළුල්ලෙහි ප්රනවුජ්යාා සැපයෙන්දවස් යැවුයේ යැ.