වදන් කවි පොත-සංඥාපනය

සංඥාපනය මෙහ මහඟු රචනාවෙකි. 1 – 5 කවිවලින් තෙරුවන් නැමැදුම ද, 12 දක්වා සෝඩියේ අකුරු හැඳින්වීම ද, 28 වැන්න දක්වා අක්‍ෂර විභාගය ද එතැන් සිට 36 දක්වා ඉගැනීමේ අගය හා සිසුනට අවවාද ශාස්‍ත්‍ර දායක ගණදෙව් වත හා ඔහු සොහොයුරු කඳකුමරු තෙදබල ආදිය ද සඳහන් වේ. මෙහි කර්‍තෘ කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ රජු (1742-1777) දවසැ වුසූ අත්තරගම බණ්‍ඩාර රාජගුරු පඬිතුමා යැ යි කියත්.

බළන්ගොඩ ආනන්‍දමෛත්‍රෙය ස්ථවිර

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=වදන්_කවි_පොත-සංඥාපනය&oldid=7509" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි