1972ට පෙර ශ්‍රී ලංකාව හැඳින්වූ නාමය.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ලංකා&oldid=3789" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි