$2 මගින් සිදුකල  $1 සංශෝධනය අහෝසි කරන්න (සාකච්ඡා)
"https://si.wikibooks.org/wiki/මාධ්‍යවිකි:Undo-summary" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි