මාධ්‍යවිකි:Deletereason-dropdown

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=මාධ්‍යවිකි:Deletereason-dropdown&oldid=11161" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි