සිවුපාවෝ සංස්කරණය


නපුරු රුදුරු කොටියන් ගැවසී ගත්තේ
මහ විශාල අලියන් හැම තැන ඇත්තේ
මීට නපුරු වලසුන් නම් මෙහි නැත්තේ
හරිම දරුණු අය නම් පිරිලා ඇත්තේ

දරුණු අයට විතරක් නොව මේ කැලය
මුව පොව්වන් හා පැටවුන් එක රැලය
සිත් සේ දුවන්න්ට එහෙ මෙහෙ නලිය
රැදුනේ මේ තුරු අතරයි රඟ කෙලිය

කැලේ රජා කියනා සිංහ බොලන්නේ
නපුරු නෑලු බඩ පිරුනම කියන්නේ
කෙසර තියෙන අය හරි අඩුවෙන්නේ
කිසිම එකෙක් හිටියේ මේ පෙදෙසෙන්නේ


තැන තැන තියෙන දිය කඩිතී හරිම අගෙයි
කැලේ අයට පිපාසයට සුවය ගෙනෙයි
කිඹුල් රාළ මේ අසලම තපස් රකියි
අවස්ථාව ආව ගමන් සීලේ කැඩෙයි

කැලය · උරගයෝ

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=බිඟුලන්තය/සිවුපාවෝ&oldid=6628" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි