ප්‍රවර්ගය:Intermediate reading level

Books have a preferred writing style that make comprehension easy for readers who have mastered a certain level of fluency in reading a language. Books in this category are intended for readers that may comprehend new vocabulary from the context and usage. Sentence structures may be more diverse, and more difficult vocabulary is often not explained. These books should be accessible to readers without any particular expertise in the subject area, and subject-specific jargon should always be explained. Use {{reading level|intermediate}} to add a book to this category.

"Intermediate reading level" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Intermediate_reading_level&oldid=15828" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි