මෙය මගේ ආම්පන්න එකතුවයි.23971	Creation of the "විෂයය" namespace (Show Votes)
24018	Change the logo image in Sinhala wikibooks (Show Votes)
24119	Change the logo image in Sinhala wiktionary (Show Votes)
24255	Namespace changes - wikibooks (Show Votes)
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පරිශීලක:බිඟුවා/මෙවලම්&oldid=6677" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි