නවීන ග්‍රීක භාෂාව

නවීන ග්‍රීක භාෂා විකිපොතට සාදරයෙන් පිළිගනිමු! ග්‍රීක භාෂාව මුල සිට අග දක්වා ඉගැන්වීමට මෙම පොත සැලසුම් කර ඇත. මෙය දැනටත් ගොඩනැගෙමින් පවතින ව්‍යාපෘතියකි. සාකච්ඡා පිටුවෙහි මෙම ව්‍යාපෘතිය පිලිබඳ ගැටළු සාකච්ඡා කරන්න. මෙම ව්‍යාපෘතියට ඔබේ දායකත්වය ලබා දීමෙන් සහාය වීමට කාරුණික වන්න.

සටහන: මෙම පොත නවීන ග්‍රීක භාෂාව සඳහා යි. පුරාණ ග්‍රීක භාෂාව සඳහා මෙතන ක්ලික් කරන්න.

The Greek Flag


සටහන: මෙම පොත භාවිත කිරීම සඳහා පළමුව ග්‍රීක අක්ෂර දර්ශනය වන පරිදි ඔබේ වෙබ් බ්‍රව්සරය හැඩගැස්විය යුතුයි. පහත කොටුවේ ඇති අක්ෂර වෙනුවට හිස් කොටුවක් හෝ විකාරයක් දර්ශනය වන්නේ නම් එය හරිහැටි හැඩගැස්වී නැත.
 
Εδώ πρέπει να φαίνονται οι Ελληνικοί χαρακτήρες!

1 පාඩම - හෝඩිය සහ කියැවීමසංස්කරණය

Lesson 2 - Useful Phrasesසංස්කරණය

Lesson 3 - Gender of Nouns and Casesසංස්කරණය

Lesson 4 - Present Tense Verbsසංස්කරණය

Lesson 5 - Sample Dialoguesසංස්කරණය

Lesson 6 - Numbers, Time and Dateසංස්කරණය

Lesson 7 - Some more grammarසංස්කරණය

Lesson 8 - Sample Dialogues IIසංස්කරණය

Lesson 9 - Past Tenseසංස්කරණය

Lesson 10 - Future Tenseසංස්කරණය

Lesson 11 - More Tenses and Grammarසංස්කරණය

Appendix A - Vocabulary Listsසංස්කරණය

Appendix B - Grammar Summaryසංස්කරණය

Creditsසංස්කරණය

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=නවීන_ග්‍රීක_භාෂාව&oldid=14367" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි