දුර මැනීම
Lee විසිනි.


හැඳින්වීම සංස්කරණය

බල්ලට හැතැප්ම නෑ.

අහලා පුරුදු කතාවක් නේද? මොකද්ද ඇත්තටම මේ කතාවේ තේරුම? හැතැප්මක් එහෙමත් නැත්නම් සැතපුමක් යනු කිලෝමීටර 1.60934 නේද? එහෙනම් මොකද බල්ලාට හැතැප්ම නැති වෙන්නේ?

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=දුර_මැනීම&oldid=12219" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි