චෙස් ක්‍රීඩාව අන් ක්‍රීඩාවන් මෙන් නොව ක්‍රීඩකයා විසින් ගනු ලබන තීරණ මත ජය පැරදුම තීරණය වන ක්‍රීඩාවකි. දාදු කැටයක උඩ දැමීම හෝ කාඩ් ක්‍රීඩාවකදී කාඩ් තමා කැමැති පතක් ලැබීම වැනි අවිනිශ්චිත බවක් මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමැත.

මෙම පොත සිංහලෙන් චෙස් ක්‍රීඩාව ගැන ලියැවෙයි. මෙහි පිටු සංස්කරණයේදී චෙස් ක්‍රීඩාවට අදාළව කරුණු එක් කිරීමට වග බලා ගත යුතුය. එනම් මූලික කරුණු, ඉත්තන්ගේ හැසිරීම් රටා, එක් එක් උපාය මාර්ග ආදී කරුණු අදාල මාතෘකා තුළට එක් කරන්න.

ඔබට අවැසි පරිදි නව මාතෘකා තනන්න.

  • උප මාතෘකා තනන්න.
  • පිංතූර එක් කරන්න.
  • අන්තර්ගතය සකසන්න.
  • උදාහරණ එක් කරන්න.


මූලික කරුණු

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=චෙස්/හැඳින්වීම&oldid=7046" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි