පිටුවට යන්න
මීළඟ පිටුව →
මීළඟ පිටුව →
මීළඟ පිටුව →

මුල් ගොනුව(956 × 1,352 පික්සල, ගොනු තරම: 1.94 මෙ.බ., MIME වර්ගය: application/pdf, 80 පිටු)

ලෝකෝපකාරය

ගොනු ඉතිහාසය

එම අවස්ථාවෙහිදී ගොනුව පැවැති ආකාරය නැරඹීමට දිනය/වේලාව මත ක්ලික් කරන්න.

දිනය/වේලාවකුඩා-රූපයමානපරිශීලකපරිකථනය
වත්මන්09:21, 16 මාර්තු 2010 09:21, 16 මාර්තු 2010වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය956 × 1,352, 80 පිටු (1.94 මෙ.බ.)Sandc (සාකච්ඡාව | දායකත්ව)ලෝකෝපකාරය

මෙම ගොනුව භාවිතා කරන නිසිදු පිටුවක් නොමැත.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ගොනුව:Lokopakaraya.pdf&oldid=4029" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි