පිටුවට යන්න
මීළඟ පිටුව →
මීළඟ පිටුව →
මීළඟ පිටුව →

මුල් ගොනුව(1,239 × 1,752 පික්සල, ගොනු තරම: 14.45 මෙ.බ., MIME වර්ගය: application/pdf, 367 පිටු)

මෙම ගොනුව Wikimedia Commons වෙතින් වන අතර අනෙකුත් ව්‍යාපෘතීන් විසින්ද භාවිතා කල හැක. එහි ගොනු විස්තර පිටුව තුල අඩංගු විස්තර මෙහි පහත දැක්වෙයි.

සාරාංශය

විස්තරය
English: This is the PDF version of the en:Control Systems book.
  This file was created with MediaWiki to LaTeX.
The LaTeX source code is attached to the PDF file (see imprint).
දිනය 30 ඔක්තෝබර් 2006 (first version); 10 ජනවාරි 2007 ;13 මාර්තු 2013 (last version)
මූලාශ්‍රය Transferred from en.wikibooks to Commons by Adrignola using CommonsHelper.
කර්තෘ The original uploader was Whiteknight at ඉංග්‍රීසි Wikibooks.

බලපත්‍රීකරණය

GNU head Free Software Foundation විසින් ප්‍රකාශිත GNU Free Documentation License බලපත්‍රයෙහි 1.2 හෝ ඊට අලුත් පිටපත්වල කොන්දේසිවලට යටත්ව මෙම ගොනුව පිටපත් කෙරුමට, නැවත බෙදාහාරුමට සහ/හෝ වෙනස් කෙරුමට අවසර දී ඇත; ඒ වෙනස් අංශ නොමැතිව, මුල් පිටු පෙළ නොමැතිව, පසු පිටු පෙළ නොමැතිවය. බලපත්‍රයේ පිටපතක් GNU Free Documentation License නම් අංශයේ දැක්වේ.
w:en:Creative Commons
attribution share alike
මෙම ගොනුව ක්‍රියේටිව් කොමන්ස් Attribution-Share Alike 3.0 Unported වරපත යටතේ අවසර ලබා ඇත.
ඔබ නිදහස්:
  • බෙදාහදා ගැනීමට – කාර්යය පිටපත් කිරීමට,බෙදා හැරීමට සහ සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට
  • නැවත සංකලනය කිරීමට – කාර්යයට අනුවර්තනය වීමට
පහත කොන්දේසිවලට යටත්ව:
  • attribution – වරපත වෙත බැඳියක්ද සපයමින් ඔබ විසින් සුදුසු කර්තෘභාරය ප්‍රදානය කල යුතු අතර, කිසියම් වෙනස්වීම් සිදුකලේ නම් එයද සඳහන් කල යුතු වෙයි. ඕනෑම සුදුසු ආකාරයට මෙය ඔබ විසින් සිදුකල හැකි මුත්, වරපත්දායකයා විසින් ඔබ හෝ ඔබගේ භාවිතය හෝ පිටසන් කරන බවට ඇඟවෙන ලෙසින් එය සිදු නොකල යුතු වෙයි.
  • share alike – මෙම විෂය කාරණා භාවිතා කොට නැවත සංකලනය, ප්‍රතියෝජනය හෝ වැඩිදියුණුව කලේ නම්, ඉන්පසු ඔබගේ දායකත්වය ඔබ විසින් බෙදාහැරිය යුත්තේ මුල් වරපත හා සමාන ‌හෝ සංගතික හෝ වරපතක් භාවිතා කරමිනි.
GFDL බලපත්‍ර යාවත්කාල කෙරුමහි කොටසක් ලෙස මෙම ගොනුවට බලපත්‍ර ටැගය එක් කෙරිනි.

ප්‍රකෘති පැටවුම් ලොගය

The original description page was here. All following user names refer to en.wikibooks.
  • 2007-01-10 03:02 Whiteknight 1275×1650× (2136386 bytes) Reverted to earlier revision
  • 2007-01-10 03:01 Whiteknight 1275×1650× (2082680 bytes) Reverted to earlier revision
  • 2006-11-13 23:39 Whiteknight 1275×1650× (2136386 bytes) Updated version of the [[Control Systems]] PDF version, with some altered formatting, and a table of bookmarks. None of the content has been modified from the original version uploaded on 30 October 2006.
  • 2006-10-30 17:35 Whiteknight 1275×1650× (2082680 bytes) This is the PDF version of the [[Control Systems]] book. It has been produced by using Adobe PDF Professional, and converting the printable version of the book at [[Control Systems/Print version]]. This file has not been edited in anyway to differ from th

Captions

මෙම ගොනුව නිරූපණය කරන්නෙඑ කුමක්දැයි තනි පේළියේ පැහැදිළි කිරීමක් එක් කරන්න.

Items portrayed in this file

depicts ඉංග්‍රීසි

copyright status ඉංග්‍රීසි

copyrighted ඉංග්‍රීසි

copyright license ඉංග්‍රීසි

inception ඉංග්‍රීසි

30 ඔක්තෝබර් 2006

media type ඉංග්‍රීසි

application/pdf

checksum ඉංග්‍රීසි

0816bcc9bcb945bbff8fa97626a7ecbd59d0b259

determination method ඉංග්‍රීසි: SHA-1 ඉංග්‍රීසි

data size ඉංග්‍රීසි

15,152,050 byte

1,752 pixel

width ඉංග්‍රීසි

1,239 pixel

number of pages ඉංග්‍රීසි

367

ගොනු ඉතිහාසය

එම අවස්ථාවෙහිදී ගොනුව පැවැති ආකාරය නැරඹීමට දිනය/වේලාව මත ක්ලික් කරන්න.

දිනය/වේලාවකුඩා-රූපයමානපරිශීලකපරිකථනය
වත්මන්20:05, 26 දෙසැම්බර් 2019 20:05, 26 දෙසැම්බර් 2019වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය1,239 × 1,752, 367 පිටු (14.45 මෙ.බ.)Dirk Hünnigerupdated to new upstream version
18:54, 12 මාර්තු 2013සිඟිති-රූපයක් නොමැත0 × 0 (5.42 මෙ.බ.)Dirk Hünnigerlatex
16:53, 18 ජූලි 2010සිඟිති-රූපයක් නොමැත0 × 0 (2.04 මෙ.බ.)File Upload Bot (Magnus Manske) {{BotMoveToCommons|en.wikibooks|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} {{Information |Description={{en|This is the PDF version of the wikibooks:en:Control Systems book. It has been produced by using A

පහත දැක්වෙන පිටු 2 ක් විසින් මෙම ගොනුව භාවිතා කෙරෙයි:

ගෝලීය ගොනු භාවිතය

පහත දැක්වෙන අනෙකුත් විකියන් මගින් මෙම ගොනුව භාවිතා කරයි:

පාරදත්ත

"https://si.wikibooks.org/wiki/ගොනුව:Control_Systems.pdf" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි