පිටුවට යන්න
මීළඟ පිටුව →
මීළඟ පිටුව →
මීළඟ පිටුව →

මුල් ගොනුව(1,275 × 1,650 පික්සල, ගොනු තරම: 510 කි.බ., MIME වර්ගය: application/pdf, 18 පිටු)

Buddhist Literature in Sinhalese Language

ගොනු ඉතිහාසය

එම අවස්ථාවෙහිදී ගොනුව පැවැති ආකාරය නැරඹීමට දිනය/වේලාව මත ක්ලික් කරන්න.

දිනය/වේලාවකුඩා-රූපයමානපරිශීලකපරිකථනය
වත්මන්07:04, 19 මාර්තු 2010 07:04, 19 මාර්තු 2010වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය1,275 × 1,650, 18 පිටු (510 කි.බ.)Sandc (සාකච්ඡාව | දායකත්ව)Buddhist Literature in Sinhalese Language

මෙම ගොනුව භාවිතා කරන නිසිදු පිටුවක් නොමැත.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ගොනුව:Barashakawya.pdf&oldid=4032" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි