ගැබිනි සමයේදී ඇතිවන වෙනස්කම් හා ආශ්‍රිත කරුණු ගැන විස්තරයක් ලිවීමට බලාපොරොත්තු වෙමි.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ගැබිනි_සමය/හැඳින්වීම&oldid=6942" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි