කදිම නඩු තීන්දුව.වෙසක් පොහො දවසේ සිදුකරපු දරුණු අපරාධයක්

හෙවත්

ගණන්කාර ආතර්ට

සහ ඩ්රකයිවර් අන්තෝනිට දීපු

කදිම නඩු තීන්දුයවවිත්ති කරුවන් දෙදෙනා - මර්තන් අන්තෝනි සහ ආතර් පෙරේරා එච්. අලා මහත්මිය සහ ඇගේ ස්වාමි පුරුෂයාවන ඤානතිලක


1 සකල කෙලෙස් නැසු උත්තම මුනිදා දොහොත් නාගා පලමු වැඳලා නිමල දහම් සග රත්නය අදහ මව්පිය ගුරුගෙන් සමු ලබලා එබල සුරන්මෙන් පින්පෙත් දිලා වරද ඇතත් පඩි සමා වෙලා පතල කරන්නෙමි තරුන යුවලකට කෙරු අපරාදය කවි කරලා


2

සා රා සිරි පිරි සිරිලංකාවේ වයඹ පලාතට අයිති නා නෑ රා ජනී ජන වසනා ග්ර හමෙකි අලවමි කියනා සිරි දර නා තා රා පතිවැනි අගනෙක් සිටියයි ඇලා කියා නම පසිදුමෙ නා තෝ රා අරගනි ඤාන තිලක යස තරුණෙක් එ ලද තුටු සිති නා


3

රූ ප ත් තරුනෙක් සිටියයි මිතුරණි කඩ වෙළදම්කර ඉතා අගේ පෝ ය ත් කම නම් තරමක් ඇතිමෙසි ගුන යහපත්කම එක වාගේ ය ය ප ත් තරුණිය ඇලැවෙතිය නම් රුපෙට හිත බැදිලා ඇගේ කා ට ත් දන්වා කසාද බැඳ ගෙන දෙදෙනා සිටියයි පන වාගේ


4

ර න් ර ස විලසින් ඥාණතිලක සහ ‍ඇලන්නෝන පසුවෙන ක ට ස න් තො ස වෙන්නට කල් පසුවීමෙන් දරුවෙක් ලැබුනලු පෙර පිනවා පෙ න් ය ස දරුවට මාස තුනක් නම් පසුවි යන කල සොඳ රග ටා ව න් දො ස අසනුය අඹු සැමි යුවලට කියන්නට දුකඇති උනි මෙම ටා


5

ආ ලේ බැදගෙන පවුල්වෙලා සිට දරුවෙක් ලැබුනත් ‍ලදව් ය සේ මා ලේ සිටන්එන් කොළඹ ඇවිත්නැත ඇලන්තරුනි කිසියම්දමිසේ රා ලේ දවසක් තොහොඋනි වන්දානාවේ සකිබොහො පිරිසේ ආ ලේ පාලා හිමියට කිමලු ඇලා ඝොෂ ඉදගන රහ සේ


- ( 4 ) -


6

අ නේ බබී අපි ලමය තියාලා වෙසක් පොහොයෙ අද කැළණිය ටා සෙ නේ සිතින්ගොස් බුදුන් දහම්වැඳ සැරසිලි බලමුකො බොරැල්ලටා කු සේ තිබෙන මිහි ඒ ගැන තුටුවී ගෙදර අයට දන්වා රුව ටා වි නේ යෙදෙනමට නොසොයා දොවියනි පිටත් උනයි ‍මෙලෙස එන්ටා


7

හු ර ත ල් දරුවා ගෙදර නවතාලා අඹුසැමි දෙන්නා කඩිමුඩි යේ ගු න දු ල් ‍ගතියෙන් දෙදෙනා ඇවිදින් අලව්වේ හන්දියටම පිවි සේ සි ත ලො ල් විමෙන් බැලුමතු බස්එක රෑ උනු සින්දා නැති උනි සේ එ ම ක ල දෙදෙනා දුම්රියපොලටම ඇවිදින් සෝදිසි කෙරුව සේ


8

නු ව ර සිටන් එන දුම්රිය මිතුරනි නමෙහමාරම ලගා උන යි එ ව ර දෙ‍න්නගොස් ටිකටුත් අරගෙන කෝච්ටියෙන් කැළණියෙ බැසසයි අ ද ර සිතින් ගොස් දෙන්නා එමදින පෝසඳ කැළණිය වැඳ ගත්තයි වැ ති ර අඹුව නිවි ඉතින් හිමියනේ සැරසිලි බැලුමම යමු කිව්ව යි


9

බ ල ලා වටපිට ඥාණතිලක ඉද බාරිම මෙලෙස කිව්වා ලු සො ය ලා බැලුමුත් බස්නම් දැන්නැත පයින් යන්ට ඕනෑයි කී ලු දො ඩ ලා මෙලෙස සඳ එලියේ තව සෙනගත් බොහොලෙස යතිඑතිලු එ ක ලා ඇවිදින් පෑලියගොඩ අරමංසන්දියටම ගොඩඋනී ලු


10

වේලාව දැන්නම් දෙට පමණඇත හන්දිය තේ කඩයක් දැක ලා දොඩලා බාරිය හිමියට කිවයි බීලාගමු තේ එකක් බ ලා අසලා එවදන කඩේට ගොඩවී ජෝඩුව තේ බො‍නකොට එක ලා දුවලා අවිදින් ‍කඩේට දෙදෙනෙක් මේ ජෝඩුවගැන මානබ ලා


11

මේ දෙන්නා අර තේ බොන අතරෙදි ඥාණතිලකගෙන් ඇසුවා ළූ මේ දෙන්නා කොයිසිටින්ද එන්නේ යන්නේ කොහේදැයි විමසුව ‍ළූ මේ අපි ආවේ කැළණි වඳින්නටයි බස්නැති වරදින් රෑ උනි ළූ මේ අපි යන්නේ සැසිලි බැලුමට කොටුව දිසාවට බොරුනැති ළූ


12

අ ස ලා එමදන ඇහැ ඉගිමරලා අතර් කිව්වලු මෙවිල සේ මෙ ක ලා කොළඹට යන්නම බස්නම් එන්නේ නැත රෑ උනි බොහොසේ කි ය ලා මෙලෙස දෙන්න පිටත්උනි සිගරැට් දෙකතු රැගෙන යසේ ‍දු ව ලා ඇවිදින් අන්තෝනි සහ ආතර් කෙරුවයි මෙවිල සේ


13

සි මි යො න් මැන්දිස් මහතගෙ කාරෙක අන්තොනි අරගෙන එවෙ‍ලේ අ දි මි න් කලිසන් සූට්එකක්තව පිස්තෝලයකුත් රැගෙන තොසේ ඇ වි දි න් දෙන්නා රියපදවාගෙන වෙස්ද මාරුකර එවන් කලේ වි ග සි න් නැවතුවේ කාරෙක ඇවිදින් ඤාණතිලක සිට තැන රාලේ


- ( 5 ) -


14

කො යි බ ට යන්ටද තමුසෙල ඉන්නේ මෙතන නැවතිලාමේ ‍ වේලේ ඇ සු වි ට ආතර් ඤාණතිලකකිව් වැඳලා කැළණිය ඕත ආ ලේ කො ළ ඹ ට යන්නට ආවුත් මේ රෑ ‍බස් නැතිඋන් යනලෙස මෙක ලේ ව ට පි ට බැලුමුත් ඒ ගැන තැවෙනව සොඳුරිනිසා මගෙ සිත තැවුලේ


15

වි ස් ත ර අසලා අඹුසැමි දෙන්නාය අන්තොනි කිවයි එවි ට මේ ව ර අපි දැන් යන්නෙත් කොළඹට සැරසිලි බැලුමට සහතික ව පෙ ර හැ ර කුත් අද තියනට එහි නම් ඒකත් බලලා තුටුවෙත් වා මෙ ව ර තුටු නම් එහි ගොස් හැරලම් සෑහෙන මුදලක් දෙනු අප ටා


16

මු න් ගේ හැටියට අසුවි දෙන්නම ඊට සතුටුවී සැබවින් නේ ස න්‍ ගේ නැති උන් දෙන්න පටවගෙන වේගෙන රියපදවා‍ෙගාසි නේ වේ ගේ යන රිය කොළඹට නොගොසින් මීගමු පාරෙන් ගොස්තදී නේ එ ර ගේ බටුවත්තට හරවාලා යනකොට දෙන්නට සැක හිතු නේ


17

දෙ න් නා බයවි ඇසුවයි එවලේ මේකොයි යනවද අඳුරු කැ ලේ ඇ න් නා වේ උන්කිවයි එතකොට පවුල ගෙනෙන්ට මේ යමි මේ වෙලේ උ න් නා අඹු සැමි සැබැයසිතමින් මිනීකනත්තෙයි නතරක ලේ දෙ න් නා එව්රොයො රියෙන් බැසල සිට මේ ලෙස කරුනක් කෙරුවෙ බො ලේ


18

උ ඹ ලා දෙන්නා කැදවන් ආවේ අපගේ අදහස කරගන්ට යි ඇ ඳ ලා පෙන්නුවෙ පිස්තෝලයකුත් කෑගැසුවොත් මරනව ඇත්තයි වැ ඳ ලා එතකොට ඥානතිලක කිසි විපතක් බිරිඳට ‍ෙනකාරන්ට යි ද ග ලා ආවොත් වැඩ වරදියි අද කියමින් තරුණිය ඇදන් ගිය යි


19 ගෙන ගොසින් එදමිගහවෙල පිට්ටනි යේ නවතමින් කාර්එක මුන් සිතු පිරි යේ සැරමෙමින් කීවේ අඹු සැම හට වැර යේ දැන් ඉතින් දෙන්න නොකරනු කොලහල යේ


20 කි ය මි න් එලසෙ අන්තෝනි එ ඇසිල් ලේ හ කි මි න් පිස්තෝලයක් පෙන්නා එක ලේ උ ම දැ න් දඟලුවොත් මරනෙමි නොව කෝ ලේ කි ය මි න් ඇලා එලියට ඇදගති එ‍වෙ ලේ


21 ඤා න තිලක හට දෙවියන් සිහිවෙච් චි කා ය බලය තිබුනත් පන නැති වෙච් චි දා ස කුසේ දෙදෙනට ගිනි ඇවිලිච් චි පෝ ය දිනේ මුන් කෙරු දේ අප්පොච් චි


- ( 6 ) -


22 ඤාන තිලක ලග ආතර් මුර තම ලා ඇදගෙන ගියයි අන්තෝනි තරුණි ය ලා පන බිය වැදි හඩනා කල රැ එක ලා මිරිකා සතිය අන්තෝනි වැර කර ලා


22 න රි ය ට කිකිළි අසුඋනු ලෙස එදා දී නේ වැ ර කො ට කරුණි අම්මලමට ගෙන ගොසි නේ රෙ දි ප ට කඩන්නට තරුනිට කිවි තැ නේ මෙ ‍ ලෙ ස ට කීවේව ඩ්ර යිවර්ෂට අඩාපෙ නේ


24 වැ රෙ න් අල්ල ගෙන ඵලඳ අදිති කො ට සැ රෙ න් කැගැසුවේ අයියෝ මරු බිය ට එ ව න් දිනේ අන්තෝනිය සට කප ට ත දි න් මිරිකහති ඵලඳගෙ හොස්ස ක ට


25 ම ව් පිය ‍සොහොයුරෝ තමුසෙගෙ නැද්ද අ නේ ප ව් පින් නොසය ඇයි මට මේ වද දෙන් නේ ග ව් තම මුනිඳු බුදු උනු මේ වෙසෙක් දි නේ ප ව් සිදු වෙවි ‍හිමි සහ මා හාර ලන් නේ


26 කොටියට ගවය අසුඋනු ලෙස ආතර් ට දීලා ඤාන තිලකව රැක ගන ඉන් ට සොහොනට ඇයිති අම්බලමේ එගත කොට ට තරුනිව නොයෙක් හිරිහැර කොට දෙදෙන ට


27 නෙ තේ ගලන කඳුලුත් ඤාන තිලක ට හි තේ නගින දුක් දොම්නස් කියන්න ට පො තේ අකුරු මදිවෙයි භව ලියන්න ට නැ ‍ තේ කිසිම පිහිටක් හිමි සහ අඹු ට


28 ආ‍ර්තර් සමග අන්තොනිත් හිත පිරි යේ රාගෙන් මත්වෙලා දුර දිග නොසය ගි යේ පසුවෙන් දිනේ අලුයන් වේලේ සැන සේ එතනින් පිටවෙලා එන කල උනි හදි යේ


29

ප ලු කනත්තේ අම්බලමට අනේ බලෙන්ම තරුණිය අරන් ගියේ ගෝ ලු හඬින් කිම් ඇඳුන් ලිහන්නට වදනමකින් මුන් එම සැනයේ යා ලු ව නවතා ඤානතිලක ලග අතරගෙ අදහස කෙරි යේ පා ලු ගෙදර වලන් බින්ද ලෙස වරින් වරට දෙන්නා සුදි ‍ යේ


- ( 7 ) -


30

ම ර හඩ නගමින් තරුනිය එවෙලේ වදගෙන උන්නට කවා ළූ පු ර පසළොස්වක් කොටද අනේ අද නිවන් දකි නොකරුනු විහිළූ මැ ර මරයි අනෙ කිසිවක් නාසා ‍හොස්ස මිරිකමින් ගෙන ගියෙළූ ගො ර හැඬි පවිවන් කටයුතු කරගෙන එලිවෙන ජාමෙ ආවා ළූ


31

නො යෙ කු ත් විදියම හිරිහැර කරලා දෙදෙනා අයියෝ තරුණිය ටා මු ද ලු ත් කොපමණ අතේ තිබේදැයි සැරවි ඇසුවලු පසු ඊ ටා බි ය ප ත් උනු අය අඬමින් කිවයි වැඩි මුදලක් නැති බමරුව ටා නැ ව ත ත් සිව්දෙන කාරෙක නැගලා එකකළ සිදුඋනි මෙ සැහැවා


32 ප‍ හේ කනුව පෑලියගොඩ ඉඩ තිබෙ න හ යේ රේල්ලුවට ගේට්ටුව වහ ති‍බු න බ යේ එව් ආතර් අන්තොනිය න හ යේ කෝච්චිය යනතුරු රිය එතන න


33 පණ ගැහි ගැහි සිටි අඹු සැමි රිය ඇතු ලේ වට පිට බැලුව මේ කොයිබද කිය ‍එවෙ ලේ පෙර පිනකට දුටුවේ කොස්තාපල් කෙනෙක් බො ලේ මතකට පැනගොස් කිව් සැම සිය ලේ


34

කෙරු අපරාදෙට ඤාණතිලක සහ ඇලොකොන මරුබිය වැදි ලා හුරකැළවෙත තව යදිමින් අවයි කරපු විපතතැන කඳුලුස ලා සැරවෙයෙන් රිය පදවා ‍එනකොට රේල්ගේට්ටුව වහ තිබි ලා ජරමර සොඩඋනි අදමයො දෙන්නට ඔන්න අසනුදැයි කන්දි ලා


35

ඇ වි දි න් කාරෙක නතරකලාසකි රේල්ගේට්ටුව ලග එදි නේ ද නි මි න් කිලදම් මහ තෙක් එවෙලේ ඤාණතිලක කරුණා විසි නේ බ ල මි න්ද වටපිට පැන්නා එලිටය කාරෙක දොර අරිමින් සැනිනේ අ ඬ මි න් කීවයි රාළහාමිහට මුන් දෙන්නා සිදුකෙරු හට නේ


36

දු ක් ගැනවිලිඇසු රාලහාමි අර සිම්දන එක්කරගෙන එවි ටා එ ක් සැනයෙන් පොලිසිය වෙතමටගොස් ඉස්පැක්ටර්මැතිතුමන්හ ටා වි ස් තර කිවකල සොයා බලාලා සෙර්රම සටහන්කර රුව ටා ග ත් තෙය සිරබාරෙට ආතර් සහ අන්තොනි යන රුචු පව් වා


37

ත රු ණි ට කෙර‍මේ රුදු අපරාදෙට ඇපත්නොදිතට නමුදම් ලා ක දි ම ට විස්තර කරමින් මේගැන පොලිස් උසාවියේ විසදා ලා හ රි ය ට මිතුරනිමාස අටක්ගොස් සුපිරින් කෝටුවට මාතබ ලා මෙ ලෙ ස ට ඇසුවයි ඇස්, ඇස්, ජේ. ගුණසේකර උතුමාණෝ සටලා


- ( 8 ) -


පැ මි නි ල් ලේ අර ඇලානෝන සහ ඤාණතිලක තරුණා වෙත ටා තො ට වෙ ල් ලේ පත්වෙලා සිටියෙයස ඒ. සී. ඇම් ආමිර්තුෂි ඊ ටා එ ඇ සි ල් ලේ තව විත්තිකරුව වෙන අන්තොනි බේරනලෙස ටා හි ත ලො ල් ලේ වත් ඩී. සී. මගිතද ඇස්. බී. ලේකම්තුම රුව ටා


39

ත ව ත් සිටිය ජේත ආර් . ඇම්. මැතිසහ ඇස්. සරවනමුතුතු මහතා ඇ වි ත් වාදකළෙ දෙවෙනි විත්තිකරු වෙනුවෙන් මෙමහතුන් සමතා උ ග ත් ඉගර්ටත් බී. වීරකොන් සහ ආර්. ඇල්. පෙරේරා ගරු මහතා ස ම ත් කමින් බොහො වාදකලා‍සකි උසාවියෙත් හඩ ‍නගා ඉතා


40

දෙ ප සේ කාරණ සොඳ ලෙස විසදා සතිගණනක් සිට වෙහෙ‍ස වෙලා දො හො සේ කෙරුගැන ඇලැ තරුණියට ඤාණතිලකහට වද දී ලා එ ක සේ කාරණ පෙන්නාදීලා ජූලිසභාවට තෝරා ලා ප හ සේ වින්දට ඇලා නොනගෙන් දුන්නා අච්චුව නීති බ ලා


41

පින්වත් නඩුකරු උතුමා මෙතැන කාරණ හොදහැටි විසා ලා මැදහත් ජුලියෙන් මහතුන් සැමටම හරිද වැරිද ‍සොයනට කිය ලා එමිහත් විපතක් කෙරුබව තරුනිට ඔප්පු වෙලාගියෙ පැහැදි ලා වැදගත් ජූලිය හත්දෙන නොහිදීන් එගැන සාකච්ඡා කර ලා


42

ඇ වි දි න් ජුලියෙ හත්දෙන මහතුන් නඩුකරු උතුමට කිව්වේමෙ සේ මෙ ලෙ සි න් විපතක් තරුනිට කෙරුවේ අනුකම්පාවක් නැතුව ය සේ ති රි ස න් නුන් ලෙස කෙරු අපරාදෙට අපටත් දුක ඇති උනි බොහො සේ එ බැ වි න් ඒකත් වන්දෙන් පවසම් දෙදෙනට අච්චුව දෙන විල සේ


43

හ ත් දෙන ජූලියෙ මෙසේ කිව්වකල නඩුකරුඋතුමා සිනහවෙ ලා වි ත් තියෙ පලවෙනි අන්තොනිට සහ ආර්තර්ටහ කිව් නිති බ ලා ම ත් තට මේ ලෙස වැඩ නොකරන්නට වරුස පහලොවක් වේලිතල ලා වි ත් එනු කියෙමින් දුන්විට තීන්දුවට සාදු කිව්වේ ජනයින් සිය ලාදෙදෙන සිංදුව - රත්නෙනි

ආදරවන් මගෙ ඇල්න් පනේ - හා හා හා ප්රීනති වෙමු අපි ප්රේිමෙනේ - හා - හා - හා බබලයි අහසේ - චන්ර්ේිනය දිලිසේ නොසිතන් ආලෙන් ‍මාවෙතා - ප්රේිමෙනා මාසය කරමුකො - මේ පිට්ටනියේ - රම්යිය පතා නින්දිත මෙම බස - අසමිනේ හා - හා- හා // හර්දෙ මගේ පැලි යයි අනේ - හා - හා - හා මේඔබ හටමම වදිනෙමි දොහොස කිසිනොකරණ ලෙසේ // සැමමනමම මගෙ - ජිවිතේ පුදදෙමි සහතිකයි - අදරවන්

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=කදිම_නඩු_තීන්දුව&oldid=5930" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි