කඩකල පොරොන්දුව

සංස්කරණය

නොහොත්

ගාල්ලේ කඩිජා ඉස්මයිල් මුස්ලිම් තරුණිය පළමු ආලයට පයින්ගසා ඥාති සොහොයුරා සමග විවාහ වීම


ගාල්ලේ කඩිජා ඉස්මයිල් මුස්ලිම් තරුණිය පළමු ආලයට පයින් ගසා ඥාති සොහොයුරා සමග විවාහ වීම


තු න් ලෝ සතට සදහම් රස පෙවමින් න තු න් ලෝ කයට නායක පදවිය ලැබු න තු න් ලෝ කෙහිම ඔබහැර නැත කෙතෙක් වෙ න තු න් ලෝ පියාගේ සිරිපා විඳිමින් න

ලෝකෙහි සතුන්ගේ ඥානය වඩමින් න ලෝකෙහි මිසදිටුන්ගේ නෙත් පිනාය න ලෝකෙහි සංසාර දුක් දුරු කරන මෙ න ලෝකෙහි දහම් වඳිනෙමි සාදු කියමි න

බුදුන් දහම් ගුණ ලෝකෙට කියා දෙ න බුදුන් වහන්සේගේ සසුන සුර කි න බුදුන් වහන්සේ ‍වදහල දම් රකි න සඟුන් හිස මුදුන් දී විඳිමි සතුටි න

ව සි න් පණස් එක සැප්තැම්පර් මසි න දි‍ නෙ න් බුදු දිනේ විසිතුන් වෙනි ද ව න උ තු ම් ‍පත්තරේ දිණමින පළවෙමි න බ ල න් නට තිබුණි පුවතක් බෝ විටි න

එ ම ප ත් ත රේ බලමින් පලවූ ලෙසි න මෙ ම වි ස් ත රේ ලීවා මිස දැන ගන් න එ ම වි ස් ත‍ රේ ගැන ‍ඉන් පිට පවසන් න මෙ ම ප ත් ත රේ කවිපොහොසත් නෑ ඔන් න

සි ය ල් දෙයින් පිරි තිරි නගරෙහි ගා ලූ අ ස ල් දන සමග සතුටින් ක‍ළ විහි ලු වි පු ල් ගුනැති කඩිජා තරුණි සිත් ක ලු මෙ ක ල් ලියමි ආලය කඹිකල විහි ලු

තැ පැ ල් පියුම් කෙනෙකිය ඩේවිඩ් සිල් වා කු හු ල් සිතින් ඈ වෙත ආලය පිදු වා කි ක ල් කොහොමවත් කඩ නොකරමි කව් වා වි ස ල් ගණන් පෙම්පත් දෙන්නම ලිව් වා

මුස්ලිම් උනත් තරුණිය හොඳ සිරියා ව යි කොන්ඩය ක්රෙතල් වීමෙන් වැඩියත්ම අගෙ යි මොට්ටැක්කිලිය දැම්මේ ජාතියෙ සිරිත යි ඒ පැත්තටම මේ තරුණිය සිරි දේවි යි

( 2 )

         පාරෙහි යන කලට මේ තරුණිය සැර	හී

එලියට මුහුන පමණක් බැබලේ සිනෑ හී රනකුස ලෙසින් නාසය පෙනෙනා කල් හී ගිජිදුන් අයින් වී යති මග සැම් කල් හී

සිහින් ඇ‍ඟේ ඉඟටිය දිලිසෙන්ට උ නා මහල් ලන්ට හැරමිට අමතක වන් නා මිටව ගන්ට තරමට එය සිහින් උ නා පොතකට ලියන්නට මෙ රුව මට සිතු නා

නාදලු පරාදයි ‍මැගේ තොල් දෙක ට පේනව දත් දෙපල මුතු දෙපටක් ලෙස ට නිල්පුල් දෙකක්වන් නීල්වන් ඇස් දෙක ට මුනට පරදිනට පුන්සඳ හැබෑව ට

මෑ සිටිනා පෙදෙසට බෙදනාසෙලියු ම් සැම දිනා සයිකලයෙන් එනව පියු ම් සෑම දිනා ඔහු දකිනව මෙරුව උතු ම් තිබූ ‍නොතිනා ලියුමක් එහි යනවා පියු ම්

තැපැල් පියුම් ආවට මොනවාද සැ ක ඇතුල් වෙන්ට ගෙව ලැබුනේ නැතුව සැ ක දෙමව් පියන් හිතුවේ නෑ මෙහෙම දු ක ඔයන් මෙයින් ආලය ලියළුවේ කුහ ක

සිතෙහි තිබෙන ආලය විස්තර කර ලා කාරිණික මව් පියන්හට සඟවා සිය ලා ලිව්වලු ලියුම මේ තරුනට ආසවෙ ලා ගැන්නලු ලියුම් දෙසියට වැඩියෙන් ලිය ලා

තරුණිය ලියා එවනා මේ ලිපි වල ට තරුණය ලීවලු පිලිතුරු සිත ලෙස ට පිළිතුරු එකසිය පණහක් ලියන්න ට හිත දුන්න ලු ආලය ලීලය ඔහු ට

ආදර වන්තිගේ ජාතිය මරක්ක ල ආදර වන්තයානම් හොදම සිංහ ල ආදරයට මෙයින් සිදුනොම විය අප ල ආදර වන්තයො දෙපලම ගියො පැන ල


( 3 )

දෙවම් පියෝ දෙදෙනාගෙම අසතුටු ව වැස සිටියෝ දෙදෙනාටම අකමැති ව යව්වනයෝ මේ ගැන සිත බියවූ ව පැනල ගියෝ ආලෙන් දෙදෙනම අඳ ව

මරණය උනත් ආලය කඩ නොම කර මි සරනය ඔබේ මරණය තෙක් මා පත මී වදනය මගේ සහතිකමයි දිව්රුව මී වදනය ඔබෙත් මේ ලෙසමයි මම සිත මී

පැනලා යන ගමන්‍ මේ ලෙස දිව්රමි න ලියාලා හසුනකුත් පොලිසියට යැව්වේ න එකලා පොලිසියෙන් මේ දෙදෙනම සොය න අල්ලා ගත්තෙ නීතියෙ රැහැනට දෙන් න

පොලිසිය ගාලු පුරයෙහි දෙදෙනම අල් වා තරුණිය පොලි‍සියෙන් මව්පිය වෙත යැව් වා තරුණයා ඇප දෙමින් ගෙදරට පැන දිව් වා කැඩුණිය දෙන්නගේ ආලය වෙන්වූ වා

සෝක සිතින් ඩේවිට් සිල්වා එදි න ‍ මේක මෙයින් අත නාරිමි සිතමින් න කෝක වුවත් කම් නෑ සිතමින් ඉන් න සෝක සිතින් දුන් පෙත්සම් මෙ ලෙසි න

ගාල්ලේ තැපැල් පියුම් කෙනෙක් වන ඩේවිඩ් සිල්වාගේ සාක්කිය. තරුණිය සමග මා වාසය වෙන කල ට ගැබනිය වුනා දැන් තුන්මන කිය ඈ ට කිව්වෙය දිවි නහ ගන්නා බවක් ම ට සිතුනිය පෙත්සමක් දෙන්නට මෙ ලෙස ට

බෝසෝ ඉංස් පැක්ටරි මැති සමගින් න ඉස්මායිල් මහතත් මව්පිය දෙන් න ඈ නැතිවුවොත් වග කිය යුතුවෙයි ඔන් න “හබයා කෝ පුස් නීතිය” මට දෙන් න

ගාලු උසාවියේ තෙදබල පතුර ඇ ති පින්වත් උතුම් පණ්ඩිත ගුන වඩන මැ ති මේ පෙත්සම අසා බලමින් වී විම තී දුන්නෝ වරෙන්තුවකුත් විලසට නී ති ( 4 )

මේ අතරෙහි මව්පියො කළ දේ අස නු ගාලුපුරෙහි හාසිම් යන නම තිබු නු තරුණි කඩීජාගේ සොහොයුරෙක් ව නු ඕහට දුව දෙන්ට කටයුතු කලේ ද නු

හාසිම් කඩීජා කොළඹට පැමිණෙමි න බාලයක් විෂේසෙන් ලැ‍බගෙන නීති මෙ න කොළඹට විත් කච්චේරියේදී තුටි න බැන්දලු කසාදයක දෙන්නා එක හිති න

ඇදයක් නැති වැලක් සෙව්මත් අමාරු ව ඇදයක් නැති ගහක් සෙව්මත් අමාරු ව මැඩියෙක් නැති වලක් සෙව්මත් අමාරු ව දෙබසක් නැති ලියක් සෙව්මත් අමාරු ව

කොපමණ වැදුවත් දරුවන් ලොව ගැ නූ කොපමණ සො‍නහසින් විසුවත් ලොව අඟු නූ කොපමණ කොහොම කීවත් ‍ලෝකෙහි අඟ නූ නැහැ නැහැ අනේ නැහැ විස්වාසය ගෑ නු

පොලඟුන් නයින් විශ්වාසය ගන්ට එ පා බල්ලන් කොටින් විශ්වාසය ග්නට එ පා තිරිසන් සතුන් මෙලෙසින් විශ්වාස එ පා අඟනුන් ලොවේ මෙලෙසින් විශ්වාස එ පා

දාහට කෙනෙක් හොඳ අඟනොත් ලොවේ ඇ ති රූපෙට වහල් වීමෙන් එය නොව පෙනෙ ති රාගෙට වහල් වන ‍තරුනෝ ලොවේ ඇ ති ආලෙට පයින් ගසනා තරුනියො සොය ති

ඩෙවිඩ් සිල්වාට දුන්නලු පොරොන්දු ව මව්පියෝ කැඩුවාලු ඇගේ පොරොන්දු ව තරුණියො මෙය බලා සිටිනා තවත් ලො ව වෙන්නට එපා හිතුමත ලෙස පොරොන්දු ව

බැන්ද ජෝඩුවක් දැන් හොනිමොන් යන වා නින්ද නැතුව තව තරුනෙක් පසුවෙන වා කින්ද මේ වරෙන්තුවකුත් ලඟ එන වා අන්ද ලෝකයේ සැටි සැම දෙන දනු වා


( 5 )

දෙදෙනාගේ හොනිමොන් ගමන

බඳිමින් කසාදය දෙන්නා එක සිති න සතුටින් ගියේ හොනිමොන් ගත කරන මෙ න නගරෙන් බොහෝ දුර තානායමක ම න අදරෙන් වෙලිලා නැවතුනෙ සතුටින් න

තානායමට තිබුනා ටැලිපෝන් ඇ ද මනමාලියට හිතුනා කරුනක් මෙලෙ ද තමගේ පියව ඉන්නා තැන කියන ලෙ ද ටැලිපෝනයට ගිය කල විය මෙවන් ලෙ ද

ගාල්ලේ උසාවියේ අසනා නඩු වේ විස්තර පළවෙලා ලොව සැම තැන දුටු වේ එම තානායම් කරු මේ ගැන සිතු වේ රූපෙන් ම්න මාලි ඇඳුරවේ ඇන්නෑ වේ වේ

බැහැ බැහැ දෙන්ට ටැලිපෝනය නුඹල ට කියමින් බාරකරු එය වැලකුවෙ එවි ට මාකර් මැතිතුමා දිණමින ලිපිකරු ට ඒ බව පැවසුවේ සැම විස්තර ලෙස ට

ගැලු උසාවියේ අසනා මේ නඩු ව නෑ තව ඉවර පිට කර ඇත වරෙන්තු ව කැඳවා මනාලය හා අනිකුත් අය ව දෙනවා ඇත පසුදිනකදි තීන්දු ව

මෙයින් තරුන තරුණියන්ට ගතයුතු පාඩම්

ආලය කියන රෝගයකට දැන්කා ලේ වාලය වෙලා තරුනන් තරුණියො රා ලේ කාලය හරි උනත් නූනත් වැටෙති දැ ලේ ආලය හොරෙන් කෙරුවොත් විපතයි රා ලේ

කපුටට රෑ පෙනෙන්නේ නෑ අන්ද වෙ ලා බකමුනට දාවල් නෙත අන්ද වෙ ලා ආලෙට මුලා වු තරුණියෝ තරුණ කැ ලා රෑ දාවල් දෙකෙහිම ඇත අන්දවෙ ලා

පොත්ත ටිකක් රතු පාටට තිබුණා ට ඇත්ත ටිකක් සොව්වොත් වැටහෙයි නුඹ ට මත්තේ හැපී පොත්තේ රත තිබුනා ට ඇත්ත වැහෙනවා ගි‍යොතින් ඇ ගන් ට


( 6 )

තරුණියක් ගන්නට නුඹහට සිතුනා ම නොව බියක් සම්බ වෙනු ඇගෙ මව් පිය ම අදහසක් තිබේනම් කියනුව වන ම උදහසක් නොවෙනු අසතුටු උවොත් හෙ ම

ගනට පෙරදී නම් .රුණය රං මැණි ක ගන්ට බැරි උනොත් ජිවිත දේ නැසි ක කන්ට පනිනවා ගියකල වසක් දෙ ක ගන්ට හිතට පළමුව බරි උන මේ ක

වහකයි සමහරෙක් ආලය කෙඩවී ල දාගනියි බෙල්ලේ වැල් තව උමතු වේ ල පනිතියි තව මුදු ගංගාවල දුව ලා ඔහොමයි ආලෙ ලීලේ හුරි පැටලී ලා

මේ සිරිලක් දිවේ රජ වෙන්නට උන් න සාලිය කුමරු ආලෙට කැපවී මෙන් න ඒ සියලුම රාජ සම්පත් නැති වෙමි න ආලය සිහින බලමින් දිවිනෙත් උන් න

ලන්ඩන් පුරේ මහරජ තම අයිති වෙ ලා ඇඩ්වඩ් කුමරු උන්නේ රජකම ලබ ලා ඩම්සන් නෝනට ආලය පුද කර ලා අද කොයිබදෝ ඉන්නවා අයිනක් අල් ලා

අවුරුදු විස්ස සිට තිහ දක්වා වය සේ යව්වන යව්වනියෝ උමතුයි පඬි මත සේ කව්රුත් මේ බව වටහා ගිනිමින් එක සේ යව්වන දසකෙ කල් හරිනුය වැ‍ඩ වත සේ

‍ එන්සොෙ අක්ක බං කොල්ලට මොකද උ‍ නේ රන්සො අක්ක ඇසුවා විට හපමින් නේ ‍රොන්සො නෝනා ලිඳ ලගදියඅදිමින්‍ නේ මැන්සොට කිව්වෙ බැන්දේ ඒකි ඇයි අ නේ

ඤානවති කවි පත්තරයක් ගත් තා පේමවතිට එය විස්තර කර කිය තා සීලවතී දුවගෙන විත් එහි පනි තා ඤාණවතී පත්තරෙ උදුරා ගත් තා


( 7 )

සුදනනි වරද නැත්තේ ලොව කා අත ද එබැවින් මගේ වරදට ඉවසනු හොඳ ද කවියෙනි මෙසේ ලීවේ මේ පුවත සො ඳ තරුණෙකි තරුණියනි පාඩම් ගන්නව ද

දේවරක්ස කර දෙවි සම්බුදු සසු න වේවා දස්ස සිහලුන් පෙර දින ලෙසි න වේවා විස්ස සිය වසරෙහි ලක දියු න රාජපක්ස ඩී. ඕ” දෙව් රැක දෙන් න

සංදූවේ තාලය (ප්රෙඕමකන්)

ප්රේවම ලොවේ + පෙම් ඔවුන්න + පලඳ ගන්නමෙන්||| බෝම තුටින් + ඉන්නේ ලකේ + තරුණ තරුණියන් කෙල්ලො + කොල්ලො දැන් කෙල්ලො කොල්ලො + දැන් ලකේ + යන්නේ හොරෙන් මුන් |||

නිමි.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=කඩකල_පොරොන්දුව&oldid=6553" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි