උදවු:ආදේශනය

(උදවු:Substitution වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

විකි ව්‍යාපෘති තුළ සැකිලි ආදේශනය පිළිබඳ කියවීම සඳහා විකිපීඩියාවේ ආදේශනය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම පිටුව වෙත යොමු වන්න.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=උදවු:ආදේශනය&oldid=22102" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි