සැකිල්ල:Department:Preload allbooks

[edit] [විරේචනය කරන්න] Template documentation

Usageසංස්කරණය

This preload template is used by semi-automation in the Wikibooks Stacks when creating a department allbooks category.

See alsoසංස්කරණය

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Department:Preload_allbooks&oldid=12652" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි