සැකිල්ල:Department:Editintro allbooks

Save this page as-is.

[edit] [විරේචනය කරන්න] Template-info.svg Template documentation

Usageසංස්කරණය

This editintro is used by semi-automation in the Wikibooks Stacks when creating a department allbooks category.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Department:Editintro_allbooks&oldid=12644" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි