"කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
<br />
<br />
{| border="1" class="wikitable"
<div style="font-size: large; text-align: center; margin: 0px auto 0px auto;">--[[/අ|අ/]] [[/ආ|ආ/]][[/ඇ|ඇ/]][[/ඈ|ඈ/]][[/ඉ|ඉ/]][[/ඊ|ඊ/]][[/උ|උ/]][[/ඌ|ඌ/]][[/එ|එ/]][[/ඒ|ඒ/]][[/ඔ|ඔ/]][[/ඕ|ඕ/]]--</div><br />
|+ සිංහල ස්වර අක්ෂර
 
!<div style="font-size: large; text-align: center; margin: 0px auto 0px auto;">--[[/අ|අ/]] [[/ආ|ආ/]][[/ඇ|ඇ/]][[/ඈ|ඈ/]][[/ඉ|ඉ/]][[/ඊ|ඊ/]][[/උ|උ/]][[/ඌ|ඌ/]][[/එ|එ/]][[/ඒ|ඒ/]][[/ඔ|ඔ/]][[/ඕ|ඕ/]]--</div><br />
|}
 
 

සංස්කරණ

123

ක්

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/9059" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි