"කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
 
<div style="width: 100%; text-align: center; font-size: xx-large;">'''සිංහල හෝඩිය'''</div>
<br />
අපි සිංහල අකුරු ඉගෙනගනිමු<br />
 
 
{{Chapnav||අ}}
{{center|[[File:Sinhala_Hodiya_Ayanna.jpg|300px]] - [[File:Sinhala_Hodiya_Aayanna.jpg|300px]] - [[File:Sinhala_Hodiya_AAayanna.jpg|300px]]}}
 
 
<noinclude><div style="font-size: x-large; text-align: center; margin: 0px auto 0px auto;">-- [[/අ|අ]] [[කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය/ආ|ආ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය/ඇ|ඇ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය/ඈ|ඈ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය/ඉ|ඉ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය/ඊ|ඊ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය/උ|උ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය/ඌ|ඌ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය/එ|එ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය/ඒ|ඒ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය/ඔ|ඔ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය/ඕ|ඕ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය/ඖ|ඖ/]] --</div>

සංස්කරණ

123

ක්

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/9039" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි