"කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
 
 
<noinclude><div style="font-size: x-large; text-align: center; margin: 0px auto 0px auto;">-- [[/අ|අ]] [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/|ආ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/|ඇ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/|ඈ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/|ඉ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/|ඊ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/|උ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/|ඌ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/|එ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/|ඒ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/|ඔ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/|/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/|ඖ/]] --</div>

සංස්කරණ

1,194

ක්

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/8099" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි