"උග්ගල් අලුත්නුවර" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

:* [[/උග්ගල් අලුත්නුවර ඉතිහාසය හා භූගෝලීය පරිසරය/]]
:* [[/උග්ගල් අලුත්නුවර/]]
:* [[/ජනාවාසවීම සහ ප්‍රාග්ඓතිහාසික උග්ගල් අලුත්නුවර/]]
 
== '''ඉතිහාසය අනාවරණය සදහා පුරාණ ලේඛනයන් ලෙස හමුව ඇති ප්‍රාථමික මූලාශ්‍රයන්හි විශ්වස්‍යතාවය හා වලංගුතාවය''' ==

සංස්කරණ

1,194

ක්

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/7931" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි