"කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
 
 
<div style="width: 100%; text-align: center; font-size: xx-large;">'''සරල සිංහල හෝඩිය'''</div>
 
 
 
 
<noinclude><div style="font-size: x-large; text-align: center; margin: 0px auto 0px auto;">-- [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/අ|අ]] [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/අ|ආ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/අ|ඇ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/අ|ඈ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/අ|ඉ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/අ|ඊ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/අ|උ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/අ|ඌ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/අ|එ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/අ|ඒ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/අ|ඔ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/අ|ඔ/]] [[කණිෂ්ඨ විකි:හෝඩිය/අ|ඖ/]] --</div>

සංස්කරණ

1,194

ක්

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/7459" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි