බිඟුවා

Joined 6 පෙබරවාරි 2010
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
|extra-css=margin-right: 0.5em;
}}
{{තීරුව-ඇරඹුම}}
<table border="1" bordercolor="#00FF33" style="background-color:#66FFFF" cellpadding="3" cellspacing="3">
{{තීරුව-බිඳුම}}
<tr>
*{{Icon|vp}} [[:ප්‍රවර්ගය:delete|Delete]]
<td> {{purge|විරේචනය කරන්න}} </td>
*{{Icon|vp}} [[Wikibooks:Administrators|Adminis]]
</tr>
*{{Icon|ft}} <td>[http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Barnstar විකියේ රන් තරු]</td>
<tr>
*{{Icon|pr}} <td>[[User:බිඟුවා/මෙවලම්|මෙවලම්]]</td>
<td> [[http://www.ucsc.cmb.ac.lk/ltrl/services/feconverter/t2.html සිංහල ලිවීමට]]</td>
<td>*{{Icon|pr}} {{purge|විරේචනය කරන්න}} </td>
</tr>
{{තීරුව-බිඳුම}}
<tr>
*{{Icon|pr}} <td> [[http://www.ucsc.cmb.ac.lk/ltrl/services/feconverter/t2.html සිංහල ලිවීමට]]</td>
<td>[http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Barnstar විකියේ රන් තරු]</td>
*{{Icon|fs}} [http://toolserver.org/~soxred93/pages/index.php?name=බිඟුවා&lang=si&wiki=wikibooks&namespace=0&redirects=none&getall=1 Created]
</tr>
*{{Icon|Start}} [[User:බිඟුවා/වැලිපිල්ල|වැලිපිල්ල]]
<tr>
*{{Icon|Start}} [[පරිශීලක:Emijrp/List_of_Wiktionary_users_by_number_of_edits_(bots_included)|Top Editors]]
<td>[[User:බිඟුවා/මෙවලම්|මෙවලම්]]</td>
*{{Icon|Start}} [http://si.wiktionary.org/wiki/ප්‍රවර්ගය:Protected_templates Protected_temp]
</tr>
*{{Icon|Start}} [http://toolserver.org/~pathoschild/stewardry stewardry]
 
*{{Icon|Start}} [http://s23.org/wikistats/wiktionaries_html.php wikistats]
</table>
{{තීරුව-අග}}
<br />
{{Boxboxbottom}}
 
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
 
</div>

සංස්කරණ

1,194

ක්

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/6996" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි