"පරිශීලක සාකච්ඡාව:බිඟුවා" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

 
:Dear [[පරිශීලක:බිඟුවා]], I suggest to replace word '''ලෝකයකට''' with word '''ලොවකට'''. It will be easy to say & rhymes nicely. [[පරිශීලක:Singhalawap|Singhalawap]] 19:28, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී)
 
::OK. But in those days no one here other than [[පරිශීලක:Lahirulk|Lahirulk]]. So he was agreed [http://si.wikibooks.org/wiki/Wikibooks:%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B7%92_%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%9A with this]. Than I have created a bug. But as you said it is nice if we can have '''ලොවකට'' than '''ලෝකයකට'''. So we can do this modification in few days. we need to start a discussion in [http://si.wikibooks.org/wiki/Wikibooks:%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%B4%E0%B7%92_%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%9A කෝපි කඩේ] first. --&nbsp;[[පරිශීලක:බිඟුවා|<span style="color:BLUE;">බිඟුවා</span>]]&nbsp;[[User talk:බිඟුවා|<sup><span style="color:RED;">සාකච්ඡාව</span></sup>]] 02:55, 14 ජූලි 2010 (යූටීසී)

සංස්කරණ

1,194

ක්

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/6743" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි