"පරිශීලක සාකච්ඡාව:බිඟුවා" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
==ආයුබෝවන්....!==
ආයුබෝවන්
 
Thank you for the Help. How can I divide pages into sub categories like 1.1, 1.2, .. 2.1, 2.2 etc.
 
Kumudupinto
 
== Waiting for a Help from the BLUE SKY ==
 
Need a Help From someone to solve this. --&nbsp;[[පරිශීලක:බිඟුවා|<span style="color:BLUE;">බිඟුවා</span>]]&nbsp;[[User talk:බිඟුවා|<sup><span style="color:RED;">සාකච්ඡාව</span></sup>]] 19:08, 14 ජූනි 2010 (යූටීසී)
 
 
:::Thank you. Now it is working. --&nbsp;[[පරිශීලක:බිඟුවා|<span style="color:BLUE;">බිඟුවා</span>]]&nbsp;[[User talk:බිඟුවා|<sup><span style="color:RED;">සාකච්ඡාව</span></sup>]]
 
==How can I divide pages==
Thank you for the Help. How can I divide pages into sub categories like 1.1, 1.2, .. 2.1, 2.2 etc.
Kumudupinto
:please read this page. [[Wikibooks:සංස්කරණ උපදෙස්|සංස්කරණ උපදෙස්]]. Also please use <nowiki>~~~~</nowiki> in Discussion pages. --&nbsp;[[පරිශීලක:බිඟුවා|<span style="color:BLUE;">බිඟුවා</span>]]&nbsp;[[User talk:බිඟුවා|<sup><span style="color:RED;">සාකච්ඡාව</span></sup>]] 02:38, 29 ජූනි 2010 (යූටීසී)

සංස්කරණ

1,194

ක්

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/6653" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි