"සිඛවලඳ හා සිඛවලඳ විනිස" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
 
 
[[සිඛවලඳ හා සිඛවලඳ විනිස - හෙරණසිඛ ප්‍රදීපය i ]]
 
[[සිඛවලඳ හා සිඛවලඳ විනිස - හෙරණසිඛ ප්‍රදීපය ii ]]

සංස්කරණ

1,928

ක්

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/5638" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි