"අමාවතුර-vii" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

('7.පරිච්ඡෙදය. ==අඟුල්මල් දමනය== අඟුල්මල්සොරහු දැ...' යොදමින් නව පිටුවක් තනන ලදි)
 
 
 
<br>
==අඟුල්මල් දමනය==
<big><big>විශාල පෙළ</big>
<gallery>
<gallery>
උදාහරණ.jpg| 1 යටි ලියමන
උදාහරණ.jpg| 2 යටි ලියමන
</gallery>'''''ඇළ අකුරු පෙළ'''<nowiki><nowiki>ආකෘතිකරණය-නොකල පෙළ මෙහි රුවන්න</nowiki><nowiki><nowiki>ආකෘතිකරණය-නොකල පෙළ මෙහි රුවන්න</nowiki><nowiki><nowiki>ආකෘතිකරණය-නොකල පෙළ මෙහි රුවන්න</nowiki><nowiki><nowiki>ආකෘතිකරණය-නොකල පෙළ මෙහි රුවන්න</nowiki><nowiki><nowiki>ආකෘතිකරණය-නොකල පෙළ මෙහි රුවන්න</nowiki></nowiki></nowiki></nowiki></nowiki></nowiki>''
</gallery>
</big>==අඟුල්මල් දමනය==
 
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/11246" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි