"කණිෂ්ඨ විකි:සිංහල හෝඩිය/අ" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
|-
|<div style="text-align: center; font-size: 800%;">'''අ'''</div>|| <div style="text-align: center; font-size: 500%;">'''අම්මා'''</div> || [[ගොනුව:Sinhala Hodiya Ayanna.jpg|thumb]]
|}
{| border="1" class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto;"
!<div style="font-size: large; text-align: center; margin: 0px auto 0px auto;">[[/අ| අ ]] [[/ආ| ආ ]] [[/ඇ| ඇ ]] [[/ඈ| ඈ ]] [[/ඉ| ඉ ]] [[/ඊ| ඊ ]] [[/උ| උ ]] [[/ඌ| ඌ ]] [[/එ| එ ]] [[/ඒ| ඒ ]] [[/ඔ| ඔ ]] [[/ඕ| ඕ ]]</div>
|}
{| border="1" class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto;"
!<div style="font-size: large; text-align: center; margin: 0px auto 0px auto;">[[/ක|ක]] [[/ග|ග]] [[/ච|ච]] [[/ජ|ජ]] [[/ට|ට]] [[/ඩ|ඩ]] [[/ත|ත]] [[/ද|ද]] [[/න|න]] [[/ප|ප]] [[/බ|බ]] [[/ම|ම]] [[/ය|ය]] [[/ර|ර]] [[/ල|ල]] [[/ව|ව]] [[/ස|ස]] [[/හ|හ]] [[/ණ|ණ]] [[/ළ|ළ]]</div>
|}
<div style="text-align: center; font-size: 150%;">{{Chapnav||ආ}}</div>

සංස්කරණ

151

ක්

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/10875" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි