19 ඔක්තෝබර් 2023

18 ඔක්තෝබර් 2023

17 ඔක්තෝබර් 2023

9 ඔක්තෝබර් 2023

28 අගෝස්තු 2023

19 ජූලි 2023

28 ජූනි 2023

27 මැයි 2023

26 අප්‍රේල් 2023

13 මාර්තු 2023

27 පෙබරවාරි 2023

6 පෙබරවාරි 2023

11 ජනවාරි 2023

25 දෙසැම්බර් 2022

19 දෙසැම්බර් 2022

15 දෙසැම්බර් 2022

10 දෙසැම්බර් 2022

7 දෙසැම්බර් 2022

6 දෙසැම්බර් 2022

1 දෙසැම්බර් 2022

27 නොවැම්බර් 2022

22 නොවැම්බර් 2022

20 නොවැම්බර් 2022

18 නොවැම්බර් 2022

17 නොවැම්බර් 2022

14 නොවැම්බර් 2022

7 නොවැම්බර් 2022

30 ඔක්තෝබර් 2022

22 සැප්තැම්බර් 2022

17 සැප්තැම්බර් 2022

පැරණි 50
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:History/විකිපොත්:කෝපි_කඩේ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි