පිටුවේ ඉතිහාසය

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:History/කෝට්ටේ_රාජධානිය_-_ii" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි