පිටුවේ ඉතිහාසය

27 අගෝස්තු 2019

6 මාර්තු 2014

4 මාර්තු 2014

11 ඔක්තෝබර් 2011

24 ඔක්තෝබර් 2010

17 ඔක්තෝබර් 2010

10 ඔක්තෝබර් 2010

8 ඔක්තෝබර් 2010

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:History/කණිෂ්ඨ_විකි:සිංහල_හෝඩිය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි