පිටුවේ ඉතිහාසය

6 නොවැම්බර් 2022

26 ජූලි 2022

3 මාර්තු 2017

25 දෙසැම්බර් 2016

6 ඔක්තෝබර් 2016

12 අගෝස්තු 2016

6 ඔක්තෝබර් 2015

27 දෙසැම්බර් 2014

26 දෙසැම්බර් 2010

10 ඔක්තෝබර් 2010

8 ඔක්තෝබර් 2010

28 සැප්තැම්බර් 2010

24 සැප්තැම්බර් 2010

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:History/කණිෂ්ඨ_විකි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි