පිටුවේ ඉතිහාසය

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:History/උදවු:Formulas" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි