පිටුවේ ඉතිහාසය

11 ඔක්තෝබර් 2011

29 සැප්තැම්බර් 2011

17 සැප්තැම්බර් 2011

16 සැප්තැම්බර් 2011

14 සැප්තැම්බර් 2011

11 සැප්තැම්බර් 2011

10 සැප්තැම්බර් 2011

9 සැප්තැම්බර් 2011

පැරණි 50
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:History/උග්ගල්_අලුත්නුවර" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි